farba (Indigo ink brown (Aisumicha)) [#393432]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyIndigo ink brown (Aisumicha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#393432
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(57, 52, 50)
RGB (percentuálne)22%, 20%, 20%
CMYK kód farby0, 22, 31, 198
CMYK (percentuálne)0%, 9%, 12%, 78%,
HSL kód farby17.1°, 6.5%, 21%
HSV kód farby17.1°, 12.3%, 22.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Indigo ink brown (Aisumicha). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #393432 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 22.4% červenej, 20.4% zelenej a 19.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 12.2% žltej zložky a 77.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #393432

Červená
(R)
22 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
20 %

CMYK zložky farby (0, 22, 31, 198)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
8.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
12.2 %
Čierna (Black)
(K)
77.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c6cbcd
inverzná farba
#c63432 inverzná červená zložka
#39cb32 inverzná zelená zložka
#3934cd inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Indigo ink brown (Aisumicha) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Indigo ink brown (Aisumicha)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)