farba betelová (Betel nut dye (Binrōjizome)) [#352925]

Slovenský názov farbybetelová
Anglický názov farbyBetel nut dye (Binrōjizome)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#352925
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(53, 41, 37)
RGB (percentuálne)21%, 16%, 15%
CMYK kód farby0, 58, 77, 202
CMYK (percentuálne)0%, 23%, 30%, 79%,
HSL kód farby15°, 17.8%, 17.6%
HSV kód farby15°, 30.2%, 20.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: betelová Betel nut dye (Binrōjizome). Ako vyzerá betelová farba?

RGB kód farby je: #352925 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.8% červenej, 16.1% zelenej a 14.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 30.2% žltej zložky a 79.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #352925

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
15 %

CMYK zložky farby (0, 58, 77, 202)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
22.7 %
Žltá (Yellow)
(Y)
30.2 %
Čierna (Black)
(K)
79.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cad6da
inverzná farba
#ca2925 inverzná červená zložka
#35d625 inverzná zelená zložka
#3529da inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba betelová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe betelová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)