farba (Jacko bean) [#413628]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyJacko bean
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#413628
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(65, 54, 40)
RGB (percentuálne)25%, 21%, 16%
CMYK kód farby0, 43, 98, 190
CMYK (percentuálne)0%, 17%, 38%, 75%,
HSL kód farby33.6°, 23.8%, 20.6%
HSV kód farby33.6°, 38.5%, 25.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Jacko bean. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #413628 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 25.5% červenej, 21.2% zelenej a 15.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 38.4% žltej zložky a 74.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #413628

Červená
(R)
25 %
Zelená
(G)
21 %
Modrá
(B)
16 %

CMYK zložky farby (0, 43, 98, 190)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
16.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
38.4 %
Čierna (Black)
(K)
74.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#bec9d7
inverzná farba
#be3628 inverzná červená zložka
#41c928 inverzná zelená zložka
#4136d7 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Jacko bean pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Jacko bean

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)