farba (Rikan brown (Rikancha)) [#534a32]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyRikan brown (Rikancha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#534a32
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(83, 74, 50)
RGB (percentuálne)33%, 29%, 20%
CMYK kód farby0, 28, 101, 172
CMYK (percentuálne)0%, 11%, 40%, 67%,
HSL kód farby43.6°, 24.8%, 26.1%
HSV kód farby43.6°, 39.8%, 32.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Rikan brown (Rikancha). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #534a32 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 32.5% červenej, 29% zelenej a 19.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 39.6% žltej zložky a 67.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #534a32

Červená
(R)
33 %
Zelená
(G)
29 %
Modrá
(B)
20 %

CMYK zložky farby (0, 28, 101, 172)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
11 %
Žltá (Yellow)
(Y)
39.6 %
Čierna (Black)
(K)
67.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#acb5cd
inverzná farba
#ac4a32 inverzná červená zložka
#53b532 inverzná zelená zložka
#534acd inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Rikan brown (Rikancha) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Rikan brown (Rikancha)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)