farba morské riasy (Codium fragile seaweed (Miru-iro)) [#524b2a]

Slovenský názov farbymorské riasy
Anglický názov farbyCodium fragile seaweed (Miru-iro)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#524b2a
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(82, 75, 42)
RGB (percentuálne)32%, 29%, 16%
CMYK kód farby0, 22, 124, 173
CMYK (percentuálne)0%, 9%, 49%, 68%,
HSL kód farby49.5°, 32.3%, 24.3%
HSV kód farby49.5°, 48.8%, 32.2%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: morské riasy Codium fragile seaweed (Miru-iro). Ako vyzerá morské riasy farba?

RGB kód farby je: #524b2a v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 32.2% červenej, 29.4% zelenej a 16.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 48.6% žltej zložky a 67.8% čiernej zložky.

RGB zložky farby #524b2a

Červená
(R)
32 %
Zelená
(G)
29 %
Modrá
(B)
16 %

CMYK zložky farby (0, 22, 124, 173)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
8.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
48.6 %
Čierna (Black)
(K)
67.8 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#adb4d5
inverzná farba
#ad4b2a inverzná červená zložka
#52b42a inverzná zelená zložka
#524bd5 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba morské riasy pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe morské riasy

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)