Vzdelávacie videá online - Matematika: Algebra

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 23   Popularita | Názov

vzdelavacie video

To sú výrazy, v ktorých je niečo umocnené na druhú. Graficky si odvodíme najpoužívanejšie vzorce pre prácu s takýmito výrazmi a vypočítame ďalšie príklady.

vzdelavacie video

Výrazy, v ktorých sú členy umocnené na vyššie mocniny ako na druhú. Odvodíme si ďalších niekoľko jednoduchých vzorcov, ktoré nám uľahčia počítanie príkladov.

vzdelavacie video

Ak neviete riešiť rovnice, toto je miesto, kde začať. Vrhneme sa rovno na najbežnejšie typy príkladov.

vzdelavacie video

Na úvod si vyriešime niekoľko jednoduchých nerovníc. V druhej časti využijeme znalosti o intervaloch.

vzdelavacie video

Veľmi dôležité video pre ďalšie počítanie. Budeme porovnávať súčin dvoch výrazov s nulou.

vzdelavacie video

Geniálna metóda pre nájdenie koreňov alebo rozklad polynómov vyššieho stupňa.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

Ďalší možný spôsob riešenia príkladov (rovníc a nerovníc) s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

6 príkladov, v ktorých využijeme všetky znalosti o rovniciach.

vzdelavacie video

4 metódy riešenia sústav dvoch rovníc.

vzdelavacie video

Riešenie sústav troch rovníc pomocou matíc

vzdelavacie video

Využitie znalostí z rozkladu kvadratického polynómu na riešenie rôznych typov kvadratických rovníc. Metóda doplnenia na štvorec.

vzdelavacie video

Vzorec na výpočet diskriminantu kvadratickej rovnice a dôkaz.

vzdelavacie video

Parameter je ďalšie písmenko, pod ktorým sa skrýva číselná hodnota. V závislosti na ňom sa môžu meniť riešenia danej rovnice.

vzdelavacie video

Okrem numerického riešenia si pomôžeme aj grafom kvadratickej funkcie. Predpokladom je znalosť riešenia kvadratických rovníc.

vzdelavacie video

Nadviažeme na predchádzajúce video a ukážeme si, na čo si treba dávať pozor pri riešení rovnice, ktorá má neznámu v menovateli zlomku.

vzdelavacie video

Tentokrát budeme porovnávať podiel dvoch výrazov s nulou.

vzdelavacie video

Matematické príklady na riešenie sústavy dvoch rovníc.

vzdelavacie video

Výborná metóda, ktorú využijete aj pri počítaní vysokoškolských príkladov.

vzdelavacie video

Čo je to kvadratický? Čo je to polynóm? Ako ho rozložiť, aby sme našli jeho korene?

vzdelavacie video

Vysvetlíme si techniku, ktorou sa môžeme zbaviť odmocnín alebo absolútnej hodnoty v rovnici spolu s nástrahami, ktoré na nás pri tom číhajú. Predpokladom je znalosť riešenia kvadratických rovníc z videí vyššie.

vzdelavacie video

Predstavenie Vietovych vzťahov na kvadratických polynómoch spolu s riešenými príkladmi.

vzdelavacie video

Príklady zo zjednodušovania výrazov.