Vzdelávacie videá online

vzdelávacie videá slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 1321   Popularita | Názov

vzdelavacie video

najmenší spoločný násobok

vzdelavacie video

záporné čísla

vzdelavacie video

záporné čísla

vzdelavacie video

záporné čísla

vzdelavacie video

záporné čísla, sčítanie, odčítanie

vzdelavacie video

Prečo je odčítavanie záporného čísla to isté ako pričítavanie kladného

vzdelavacie video

záporné čísla, násobenie

vzdelavacie video

záporné čísla, násobenie záporných čísiel

vzdelavacie video

absolútna hodnota

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, základy pravdepodobnosti

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, vennove diagramy

vzdelavacie video

doplnková pravdepodobnosť

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, hádzanie kockou

vzdelavacie video

pravdepodobnosť, hádzanie kockou

vzdelavacie video

Monty Hall, problém Montyho Halla

vzdelavacie video

Úvod do štatistiky: popisná štatistika a inferenčná štatistika.

vzdelavacie video

aritmetický priemer, modus, medián

vzdelavacie video

populácia, vzorka

vzdelavacie video

rozptyl, smerodajná odchýlka

vzdelavacie video

rozptyl, smerodajná odchýlka

vzdelavacie video

rozptyl

vzdelavacie video

goniometrické vzťahy, goniometrické funkcie

vzdelavacie video

radiány

vzdelavacie video

radiány, stupne, prevody

vzdelavacie video

komplexné čísla, imaginárne čísla

vzdelavacie video

komplexné čísla, imaginárne čísla

vzdelavacie video

konjugované číslo, komplexne združené číslo, konjugent komplexného čísla

vzdelavacie video

Aký význam má rozmnožovacia sústava? Ktorými telesnými znakmi sa odlišujú muži od žien? Ako sa nazýva ženská pohlavná bunka? Ktorá časť ženskej pohlavnej bunky obsahuje genetický materiál? V akom veku začínajú dozrievať vajíčka? Čo tvorí vonkajšie ženské pohlavné orgány? Čo tvorí vnútorné ženské pohlavné orgány? Koľko dní trvá menštruačný cyklus?

vzdelavacie video

Aké príčiny môže mať poranenie mozgu a miechy? Ako sa prejaví poranenie mozgu? Pri akých príznakoch máme podozrenie na poranenie miechy? Ako sa nazýva poloha zraneného na boku ? Ktoré sú protišokové opatrenia známe pod označením 5T? Čo zabezpečí zdravé duševné zdravie a správnu činnosť nervovej sústavy?

vzdelavacie video

Čo nám umožňuje sluch? Z ktorých častí sa skladá orgán sluchu – ucho? Čo tvorí vonkajšie ucho? Ktoré časti obsahuje stredné ucho? Kde je umiestnený rovnovážny orgán? Ktorá časť vnútorného ucha sa podieľa na vzniku sluchového vnemu?