farba morušovo-sfarbená (Mulberry dye (Kuwazome)) [#59292c]

Slovenský názov farbymorušovo-sfarbená
Anglický názov farbyMulberry dye (Kuwazome)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#59292c
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(89, 41, 44)
RGB (percentuálne)35%, 16%, 17%
CMYK kód farby0, 138, 129, 166
CMYK (percentuálne)0%, 54%, 51%, 65%,
HSL kód farby356.3°, 36.9%, 25.5%
HSV kód farby356.3°, 53.9%, 34.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: morušovo-sfarbená Mulberry dye (Kuwazome). Ako vyzerá morušovo-sfarbená farba?

RGB kód farby je: #59292c v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 34.9% červenej, 16.1% zelenej a 17.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 50.6% žltej zložky a 65.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #59292c

Červená
(R)
35 %
Zelená
(G)
16 %
Modrá
(B)
17 %

CMYK zložky farby (0, 138, 129, 166)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
54.1 %
Žltá (Yellow)
(Y)
50.6 %
Čierna (Black)
(K)
65.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a6d6d3
inverzná farba
#a6292c inverzná červená zložka
#59d62c inverzná zelená zložka
#5929d3 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba morušovo-sfarbená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe morušovo-sfarbená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)