farba bambusová (Weathered bamboo (Susutake-iro)) [#593a27]

Slovenský názov farbybambusová
Anglický názov farbyWeathered bamboo (Susutake-iro)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#593a27
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(89, 58, 39)
RGB (percentuálne)35%, 23%, 15%
CMYK kód farby0, 89, 143, 166
CMYK (percentuálne)0%, 35%, 56%, 65%,
HSL kód farby22.8°, 39.1%, 25.1%
HSV kód farby22.8°, 56.2%, 34.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: bambusová Weathered bamboo (Susutake-iro). Ako vyzerá bambusová farba?

RGB kód farby je: #593a27 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 34.9% červenej, 22.7% zelenej a 15.3% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 56.1% žltej zložky a 65.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #593a27

Červená
(R)
35 %
Zelená
(G)
23 %
Modrá
(B)
15 %

CMYK zložky farby (0, 89, 143, 166)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
34.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
56.1 %
Čierna (Black)
(K)
65.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#a6c5d8
inverzná farba
#a63a27 inverzná červená zložka
#59c527 inverzná zelená zložka
#593ad8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba bambusová pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe bambusová

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)