farba (Iron storage (Tetsuonando)) [#2b3736]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyIron storage (Tetsuonando)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2b3736
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(43, 55, 54)
RGB (percentuálne)17%, 22%, 21%
CMYK kód farby56, 0, 5, 200
CMYK (percentuálne)22%, 0%, 2%, 78%,
HSL kód farby175°, 12.2%, 19.2%
HSV kód farby175°, 21.8%, 21.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Iron storage (Tetsuonando). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #2b3736 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 16.9% červenej, 21.6% zelenej a 21.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 22% azúrovej, 0% magenty, 2% žltej zložky a 78.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2b3736

Červená
(R)
17 %
Zelená
(G)
22 %
Modrá
(B)
21 %

CMYK zložky farby (56, 0, 5, 200)

Azúrová (Cyan)
(C)
22 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
2 %
Čierna (Black)
(K)
78.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#d4c8c9
inverzná farba
#d43736 inverzná červená zložka
#2bc836 inverzná zelená zložka
#2b37c9 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Iron storage (Tetsuonando) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Iron storage (Tetsuonando)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)