farba (Onando (Onando-iro)) [#364141]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyOnando (Onando-iro)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#364141
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(54, 65, 65)
RGB (percentuálne)21%, 25%, 25%
CMYK kód farby43, 0, 0, 190
CMYK (percentuálne)17%, 0%, 0%, 75%,
HSL kód farby180°, 9.2%, 23.3%
HSV kód farby180°, 16.9%, 25.5%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Onando (Onando-iro). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #364141 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 21.2% červenej, 25.5% zelenej a 25.5% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 16.9% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 74.5% čiernej zložky.

RGB zložky farby #364141

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
25 %

CMYK zložky farby (43, 0, 0, 190)

Azúrová (Cyan)
(C)
16.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
74.5 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c9bebe
inverzná farba
#c94141 inverzná červená zložka
#36be41 inverzná zelená zložka
#3641be inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Onando (Onando-iro) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Onando (Onando-iro)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)