farba ónyx (Onyx) [#353839]

Slovenský názov farbyónyx
Anglický názov farbyOnyx
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#353839
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(53, 56, 57)
RGB (percentuálne)21%, 22%, 22%
CMYK kód farby18, 4, 0, 198
CMYK (percentuálne)7%, 2%, 0%, 78%,
HSL kód farby195°, 3.6%, 21.6%
HSV kód farby195°, 7%, 22.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: ónyx Onyx. Ako vyzerá ónyx farba?

RGB kód farby je: #353839 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.8% červenej, 22% zelenej a 22.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 7.1% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 77.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #353839

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
22 %
Modrá
(B)
22 %

CMYK zložky farby (18, 4, 0, 198)

Azúrová (Cyan)
(C)
7.1 %
Purpurová (Magenta)
(M)
1.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
77.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cac7c6
inverzná farba
#ca3839 inverzná červená zložka
#35c739 inverzná zelená zložka
#3538c6 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba ónyx pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe ónyx

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)