farba (Outer space (Crayola)) [#2d383a]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyOuter space (Crayola)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2d383a
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(45, 56, 58)
RGB (percentuálne)18%, 22%, 23%
CMYK kód farby57, 9, 0, 197
CMYK (percentuálne)22%, 4%, 0%, 77%,
HSL kód farby189.2°, 12.6%, 20.2%
HSV kód farby189.2°, 22.4%, 22.7%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Outer space (Crayola). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #2d383a v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 17.6% červenej, 22% zelenej a 22.7% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 22.4% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 77.3% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2d383a

Červená
(R)
18 %
Zelená
(G)
22 %
Modrá
(B)
23 %

CMYK zložky farby (57, 9, 0, 197)

Azúrová (Cyan)
(C)
22.4 %
Purpurová (Magenta)
(M)
3.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
77.3 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#d2c7c5
inverzná farba
#d2383a inverzná červená zložka
#2dc73a inverzná zelená zložka
#2d38c5 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Outer space (Crayola) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Outer space (Crayola)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)