farba (Insect screen (Mushiao)) [#2d4436]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyInsect screen (Mushiao)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2d4436
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(45, 68, 54)
RGB (percentuálne)18%, 27%, 21%
CMYK kód farby86, 0, 53, 187
CMYK (percentuálne)34%, 0%, 21%, 73%,
HSL kód farby143.5°, 20.4%, 22.2%
HSV kód farby143.5°, 33.8%, 26.7%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Insect screen (Mushiao). Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #2d4436 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 17.6% červenej, 26.7% zelenej a 21.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 33.7% azúrovej, 0% magenty, 20.8% žltej zložky a 73.3% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2d4436

Červená
(R)
18 %
Zelená
(G)
27 %
Modrá
(B)
21 %

CMYK zložky farby (86, 0, 53, 187)

Azúrová (Cyan)
(C)
33.7 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
20.8 %
Čierna (Black)
(K)
73.3 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#d2bbc9
inverzná farba
#d24436 inverzná červená zložka
#2dbb36 inverzná zelená zložka
#2d44c9 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Insect screen (Mushiao) pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Insect screen (Mushiao)

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)