farba (Gunmetal) [#2a3439]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyGunmetal
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2a3439
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(42, 52, 57)
RGB (percentuálne)16%, 20%, 22%
CMYK kód farby67, 22, 0, 198
CMYK (percentuálne)26%, 9%, 0%, 78%,
HSL kód farby200°, 15.2%, 19.4%
HSV kód farby200°, 26.3%, 22.4%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Gunmetal. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #2a3439 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 16.5% červenej, 20.4% zelenej a 22.4% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 26.3% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 77.6% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2a3439

Červená
(R)
16 %
Zelená
(G)
20 %
Modrá
(B)
22 %

CMYK zložky farby (67, 22, 0, 198)

Azúrová (Cyan)
(C)
26.3 %
Purpurová (Magenta)
(M)
8.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
77.6 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#d5cbc6
inverzná farba
#d53439 inverzná červená zložka
#2acb39 inverzná zelená zložka
#2a34c6 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Gunmetal pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Gunmetal

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)