farba tisícročná zelená (Thousand year old green (Sensaimidori)) [#374231]

Slovenský názov farbytisícročná zelená
Anglický názov farbyThousand year old green (Sensaimidori)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#374231
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(55, 66, 49)
RGB (percentuálne)22%, 26%, 19%
CMYK kód farby43, 0, 66, 189
CMYK (percentuálne)17%, 0%, 26%, 74%,
HSL kód farby98.8°, 14.8%, 22.5%
HSV kód farby98.8°, 25.8%, 25.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: tisícročná zelená Thousand year old green (Sensaimidori). Ako vyzerá tisícročná zelená farba?

RGB kód farby je: #374231 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 21.6% červenej, 25.9% zelenej a 19.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 16.9% azúrovej, 0% magenty, 25.9% žltej zložky a 74.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #374231

Červená
(R)
22 %
Zelená
(G)
26 %
Modrá
(B)
19 %

CMYK zložky farby (43, 0, 66, 189)

Azúrová (Cyan)
(C)
16.9 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
25.9 %
Čierna (Black)
(K)
74.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#c8bdce
inverzná farba
#c84231 inverzná červená zložka
#37bd31 inverzná zelená zložka
#3742ce inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba tisícročná zelená pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe tisícročná zelená

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)