farba (Kombu green) [#354230]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyKombu green
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#354230
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(53, 66, 48)
RGB (percentuálne)21%, 26%, 19%
CMYK kód farby50, 0, 70, 189
CMYK (percentuálne)20%, 0%, 27%, 74%,
HSL kód farby103.3°, 15.8%, 22.4%
HSV kód farby103.3°, 27.3%, 25.9%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Kombu green. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #354230 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 20.8% červenej, 25.9% zelenej a 18.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 19.6% azúrovej, 0% magenty, 27.5% žltej zložky a 74.1% čiernej zložky.

RGB zložky farby #354230

Červená
(R)
21 %
Zelená
(G)
26 %
Modrá
(B)
19 %

CMYK zložky farby (50, 0, 70, 189)

Azúrová (Cyan)
(C)
19.6 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
27.5 %
Čierna (Black)
(K)
74.1 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#cabdcf
inverzná farba
#ca4230 inverzná červená zložka
#35bd30 inverzná zelená zložka
#3542cf inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Kombu green pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Kombu green

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)