farba indigový čaj (Flirtatious indigo tea (Aikobicha)) [#473f2d]

Slovenský názov farbyindigový čaj
Anglický názov farbyFlirtatious indigo tea (Aikobicha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#473f2d
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(71, 63, 45)
RGB (percentuálne)28%, 25%, 18%
CMYK kód farby0, 29, 93, 184
CMYK (percentuálne)0%, 11%, 36%, 72%,
HSL kód farby41.5°, 22.4%, 22.7%
HSV kód farby41.5°, 36.6%, 27.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: indigový čaj Flirtatious indigo tea (Aikobicha). Ako vyzerá indigový čaj farba?

RGB kód farby je: #473f2d v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 27.8% červenej, 24.7% zelenej a 17.6% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 36.5% žltej zložky a 72.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #473f2d

Červená
(R)
28 %
Zelená
(G)
25 %
Modrá
(B)
18 %

CMYK zložky farby (0, 29, 93, 184)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
11.4 %
Žltá (Yellow)
(Y)
36.5 %
Čierna (Black)
(K)
72.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#b8c0d2
inverzná farba
#b83f2d inverzná červená zložka
#47c02d inverzná zelená zložka
#473fd2 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba indigový čaj pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe indigový čaj

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)