farba fialový drak (Purple kite (Murasakitobi)) [#512c31]

Slovenský názov farbyfialový drak
Anglický názov farbyPurple kite (Murasakitobi)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#512c31
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(81, 44, 49)
RGB (percentuálne)32%, 17%, 19%
CMYK kód farby0, 116, 101, 174
CMYK (percentuálne)0%, 45%, 40%, 68%,
HSL kód farby351.9°, 29.6%, 24.5%
HSV kód farby351.9°, 45.7%, 31.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: fialový drak Purple kite (Murasakitobi). Ako vyzerá fialový drak farba?

RGB kód farby je: #512c31 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 31.8% červenej, 17.3% zelenej a 19.2% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 0% azúrovej, 0% magenty, 39.6% žltej zložky a 68.2% čiernej zložky.

RGB zložky farby #512c31

Červená
(R)
32 %
Zelená
(G)
17 %
Modrá
(B)
19 %

CMYK zložky farby (0, 116, 101, 174)

Azúrová (Cyan)
(C)
0 %
Purpurová (Magenta)
(M)
45.5 %
Žltá (Yellow)
(Y)
39.6 %
Čierna (Black)
(K)
68.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#aed3ce
inverzná farba
#ae2c31 inverzná červená zložka
#51d331 inverzná zelená zložka
#512cce inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba fialový drak pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe fialový drak

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)