farba indigové morské riasy (Indigo Codium fragile seaweed brown (Aimirucha)) [#2e372e]

Slovenský názov farbyindigové morské riasy
Anglický názov farbyIndigo Codium fragile seaweed brown (Aimirucha)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#2e372e
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(46, 55, 46)
RGB (percentuálne)18%, 22%, 18%
CMYK kód farby42, 0, 42, 200
CMYK (percentuálne)16%, 0%, 16%, 78%,
HSL kód farby120°, 8.9%, 19.8%
HSV kód farby120°, 16.4%, 21.6%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: indigové morské riasy Indigo Codium fragile seaweed brown (Aimirucha). Ako vyzerá indigové morské riasy farba?

RGB kód farby je: #2e372e v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 18% červenej, 21.6% zelenej a 18% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 16.5% azúrovej, 0% magenty, 16.5% žltej zložky a 78.4% čiernej zložky.

RGB zložky farby #2e372e

Červená
(R)
18 %
Zelená
(G)
22 %
Modrá
(B)
18 %

CMYK zložky farby (42, 0, 42, 200)

Azúrová (Cyan)
(C)
16.5 %
Purpurová (Magenta)
(M)
0 %
Žltá (Yellow)
(Y)
16.5 %
Čierna (Black)
(K)
78.4 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#d1c8d1
inverzná farba
#d1372e inverzná červená zložka
#2ec82e inverzná zelená zložka
#2e37d1 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba indigové morské riasy pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe indigové morské riasy

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)