Citáty a múdrosti - Albert Camus

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Albert Camus

uprostred zimy som zistil, že mám v sebe nepremožiteľné leto, ak stratíme zmysel pre humor, nenahradí ho múdra rozvaha, ale hlúposť, beda tej žene, o ktorej každý muž povie len dobre, bohatstvo ešte neznamená oslobodenie, iba odklad, ani ten však nie je na zahodenie, budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčasnosti, človek nie je úplne vinný, lebo nezapočal dejiny, ale nie je ani celkom bez viny, pretože v nich pokračuje, človek sa nemôže pohnúť, aby niekomu neublížil, doviesť dušu mladého človeka k zúfalstvu je zločin, istota, že sme inteligentnejší ako tí ostatní je povážlivá už preto, lebo to isté si myslí množstvo hlupákov, je hanbou pre človeka, že má byť šťastný sám, je určitým prejavom duševného snobizmu myslieť si, že človek môže byť šťastný bez peňazí, každá minúta života má v sebe vlastnú hodnotu zázraku, každá prekážka umožní prejsť ďalší kus cesty, každá skúsenosť je porážkou, každý chce byť za každú cenu nevinný, aj keby kvôli tomu musel obžalovať nebo i zem, kto je nerozhodný, musí sa cvičiť tým, že si cvičí silu vôle, kto je vzbúrenec? ten, ktorý vraví nie, kto nosí určitým spôsobom na čele pečať úspechu, dopálil by i nebožtíka, kto spáchal vinu, musí hľadať možnosť vyznania viny, len na mňa dajte, ja sa v tom vyznám, jediný spôsob ako dostať ľudí dohromady, je poslať na nich mor, len sa pozrite okolo seba, ľudia majú dvojakú tvár: nemôžu milovať bez toho, aby pri tom nemilovali seba, milovať niekoho znamená zostarnúť s ním, najhoršie obdaruje budúcnosť, kto všetko dáva prítomnosti, najťažšie je odpovedať na mlčanie, nebudete šťastní, ak budete hľadať, z čoho sa šťastie skladá, nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je nešťastie, nečakajte na posledný súd, koná sa každý deň, neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia, nech sa čosi robí, z toho pocitu vzniká väčšina záväzkov, do ktorých sa ľudia dostanú, nech sa čosi robí, hoci aj zotročenie bez lásky alebo vojna a či dokonca aj smrť, nepoznám žiadnu pevnejšiu vôľu, ako vôľu ľúbiť, nič na svete nemá takú cenu, aby sme sa museli vzdať toho, čo milujeme, niet pre človeka iného pojmu, ktorý by bol tak prirodzene a samozrejme zakorenený v samom základe jeho vedomia, ako pojem neviny, nijaký človek nemá dosť cností, aby sa mu mohla zveriť absolútna moc, pravé šťastie spočíva v radostiach z vlastnej povahy, priveľa ľudí sa teraz šplhá na kríž len preto, aby ich bolo vidieť z väčšej vzdialenosti, a nehľadí na to, či pritom nepošliape toho, ktorý je na kríži už tak dávno, privyknúť si na zúfalstvo je horšie, ako zúfalstvo samo, sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie, ktoré oslavujeme pri šampanskom, nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po ktorých sa len zalizujeme, ach, práve naopak, je to hrdlovisko, diaľkový beh,,, úmorný a v úplnej osamotenosti, svoje zásady by si človek mal šetriť pre veľké príležitosti, to, čomu hovoríme dôvod žiť, je zároveň skvelý dôvod, prečo umierať, uprostred zimy som zistil, že vo mne vládne neporaziteľné leto, ušľachtilé činy majú takú veľkú cenu iba preto, lebo sú zriedkavé, vždy prichádza taká chvíľa, keď ľudia prestávajú bojovať a vzájomne sa ničiť, nakoniec sa zmieria a majú sa radi takí, akí sú, to je nebeské kráľovstvo, zbytočný súcit človeka unavuje,