Citáty a múdrosti - dôvera

Citáty o dôvere - múdrosti o dôverovaní

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti dôvera

ak nedôverujete sami sebe a svojim schopnostiam, prečo by vám mali dôverovať iní? žiadne keby! sleduj iba presné fakty, ktoré si jediné zaslúžia dôveru kto neskoro platí, dôveru stratí, dôveruj, ale preveruj, skôr nájdeš prsteň stratený v púšti ako raz stratenú dôveru, usiluj sa žiť tak, aby si medzi ľuďmi šíril pokoj, lásku a dôveru aj vtedy, keď sa ti oni za to neodmenia tým istým, akonáhle si dôveruješ, vieš už žiť, dôvera je nežná rastlinka, ak sa zničí, tak skoro znova nevzíde, ľud sklamal dôveru svojej vlády, treba vymeniť ľud, cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí, človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby, má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam, človek, ktorému nemožno dôverovať, nie je veru na nič, prílišná dôvera priťahuje nebezpečenstvo, kto nevie pochopiť druhého, nemalo by sa mu dôverovať, nemôžete jeden druhému dôverovať? potom si nemôžete ani navzájom pomôcť! nešťastia sa prihodia aj v najusporiadanejších rodinách a v neusporiadaných rodinách sa môžu očakávať s dôverou a znášať filozoficky, dôverujte ľuďom a oni vás nesklamú, správajte sa k nim ako k skvelým osobnostiam a oni svoju skvelosť preukážu, bez dôvery niet priateľstva, kto sa raz preslávil hanebným podvodom, stratil dôveru, aj keby hovoril pravdu, môžete sa prinútiť prezradiť tajomstvo, ale nie dôverovať, aj v tých najdôvernejších vyznaniach je vždy niečo, čo nevypovieme, životné umenie: žiť ľahko bez ľahkomyseľnosti, byť veselý bez rozpustilosti, mať odvahu bez spupnosti, dôvera a radostná odovzdanosť, to je životné umenie, ak indivíduum stráca právo na to, aby sa mu verilo, je tu nemožné vytvoriť vzťah dôvery, ak možno niekomu dôverovať, je zmluva s ním nepotrebná, ak mu však nemožno dôverovať, je zmluva s ním zbytočná, odkedy bol dôverníkom štb, snaží sa podkopať dôveru v každú vládu, ľuďom, s ktorými pracujeme, musíme dôverovať úplne, alebo vôbec nie, najľahší spôsob, ako stratiť dôveru a úctu mladých, je dávať im nekonečné rady, užívaj dnešok a vkladaj čo najmenej dôvery do zajtrajška, v hovore plynie nežičlivec čas: užívaj dňa a zajtrajšku dôveruj málo, veľa sľubov oslabuje dôveru, dobro v slovách vytvorí dôveru, dobro v myslení hĺbku, dobro pri rozdávaní lásku, v priaznivých pomeroch sa nepatrí zaobchádzať s kýmkoľvek spupne alebo hrubo, ani dôverovať šťastiu, keď je neisté, čo prinesie večer, v boha dôverujeme, ostatní platia v hotovosti, dôvera je ako sklo - stačí, ak padne iba raz, dôvera v dobrotu druhých je závažným svedectvom o vlastnej dobrote, naša dôvera upevňuje nepoctivosť druhého, netreba dôverovať tomu, kto sa nikdy nezasmeje, obozretnosť a dôvera sú síce dobré vlastnosti, ale aj voči nim treba byť obozretný a nedôverčivý, opatrnosť a dôvera sú dobré , lenže aj voči nim treba byť opatrný a nedôverčivý, pocítila som v živote mnoho bolestí, trpkých sklamaní, bola som na pokraji zúfalstva - no napriek tomu nestratila som dôveru a lásku k ľuďom! nič nelichotí našej pýche väčšmi ako dôvera veľkých ľudí, pretože ju pokladáme za prirodzený dôsledok našich zásluh, a uniká nám, že najčastejšie pochádza z našej márnomyseľnosti, či z neschopnosti zachovať tajomstvo, sebadôvera je prameňom dôvery k ostatným, dôvera je rastlina, ktorá rastie pomaly, keď im dôverujete, môžu vašu dôveru sklamať, pokiaľ im ale nedôverujete, tak vás zničia, rešpekt a dôvera pomôžu inšpirovať v tíme zanietené úsilie pre vec, strach a podrobenie produkujú iba poslušnosť, ľudia dôverujú viac očiam, než ušiam, z toho vyplýva, že je dlhá cesta poučovania, krátka a účinná príkladmi, nedokážete si vzájomne úplne dôverovať? tak sa radšej rozlúčte, vládcu lepšie chráni dôvera, než žezlo! dôvera dáva zradcovi možnosť škodiť, dôveruj, ale daj pozor na to komu! je jedno dobro, ktoré je príčinou a zárukou spokojného života - dôvera v seba samého, možnosť škodiť umožňuje zradcovi dôvera, miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu, mier nie je absenciou vojny, mier je cnosťou, dôverou, spravodlivosťou, kto stratí dôveru, ten už viac stratiť nemôže, lepšie je dôverovať statočnosti ako šťastiu, oči lásku vyvolávajú, dôverný styk ju završuje, v živote potrebujeme iba nevedomosť a dôveru, potom je úspech zaručený, štyri dobré veci sú na svete: staré drevo, aby som si urobil oheň, staré víno, aby som ho pri ohni vypil, staré knihy, aby som si ich pritom čítal a starí priatelia, aby som im dôveroval, srdce má bez dôvery človeka k človeku len údel mechanického svalu, na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré víno, na dôverné reči starí priatelia a na čítanie starí autori, láska nie je slepá, naopak, vidí veci, ktoré ostatným unikajú, láska žije len z dôvery, láska žije iba z dôvery, musíme mať väčšiu dôveru voči tomu, kto nám strihá bradu ako voči tomu, kto nám sedlá koňa, vôbec netušíme, aká veľká je dôvera, ktorú nám dávajú deti a ako rýchlo sa premárni, vďaka dôvere možno znemožniť, aby nás oklamali, väčšmi dôverujte vznešenosti charakteru ako prísahe, v živote potrebujeme iba nevedomosť a dôveru, potom je úspech zaručený, v pravej láske je dôvera jediným útočiskom pred žiarlivosťou, umenie je vytvorené nato, aby znepokojovalo, veda dodáva dôveru, udržať si dôveru detí pri všetkom odstraňovaní v nich zakoreneného, iste v tom je hlavné umenie zdarnej výchovy, svet žije z dôvery, umiera na nedôveru, sme povinní odpustiť nášmu nepriateľovi, nie sme povinní dôverovať mu, skepsa je orientácia na priemer, dôvera musí dvíhať pohľad do výšky, pridúšame dôveru v srdci detí, keď ich trestáme za veci, ktoré neurobili, alebo keď ich prísne trestáme za malé previnenia, samy presne a lepšie cítia než ktokoľvek iný, čo si zaslúžia, vedia, či ich trestajú právom a či neprávom a rovnako je im na škodu, či ich trestáme nespravodlivo, alebo ich vôbec netrestáme, prejaviť niekomu dôveru značí umožniť mu znova všetky štarty, opakom skepsy nie je naivita, opakom skepsy je dôvera v zázrak, nijaký dar nepovznáša tak darcu i obdarovaného ako dôvera, niet väčšieho šťastia ako je dôverné srdce, neželať si útechu od nijakého tvora, je znakom čistoty a vnútornej dôvery, nemám dôveru k ľuďom, o ktorých mi nikto nepovedal nič zlé,