Citáty a múdrosti - umenie

citáty o imení, múdrosti umelcov a umelkýň

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti umenie

vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný, umenie nechať odpočívať myseľ a sila vyhnať z nej všetky obavy a starosti je pravdepodobne jedným z tajomstiev veľkých ľudí, som umelcom žitia - mojím umeleckým dielom je môj život, umenie byť múdry je vedieť, čo prehliadať, jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie, majster akéhokoľvek umenia sa snaží neprekročiť hranice medzi priveľa a primálo, hľadá zlatú strednú cestu, po ktorej potom kráča umenie napredovania spočíva v tom, že začneme umenie žiť, nie je umenie hrať s dobrou kartou, ale umením je vyhrať so zlou kartou majster v umení života nerozlišuje medzi prácou a hrou, námahou a voľnom, svojou mysľou a svojím telom, zaujatím a oddychom, životom a náboženstvom, jedno od druhého len ťažko rozoznáva, jednoducho napĺňa svoju víziu dokonalosti v čomkoľvek, čo robí, prenechávajúc rozhodnutie o tom, či pracuje, alebo sa hrá, na iných, on vždy robí oboje, majetok mizne, umenie zostáva: viac než majetok pre mňa umenie platí, cvičenie dáva umenie, začať je ľahké, umenie je vydržať, lepšia starších ľudí rada ako mladých umenie, škaredej tvári holičove umenie nepomôže, krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela, pravý, naozaj veľký talent nachádza najväčšie šťastie v tvorbe svojho diela, tvor, umelec a nerozprávaj! zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým, a deti nie sú lepšie ako ty, zbytočne si im dal život, vôbec, keď ste sa dali na umenie, nešetrite sa! umenie a láska pôsobí ako slnko - prebúdza energiu, rečniť je podobné umenie, ako viesť auto: najprv musíme vedieť, ako zastaviť, umenie nie je vec, je to cesta, najväčšie umenie je nestratiť v šťastí rozvahu a v nešťastí pokoj, nie je nijakým umením byť mladým, keď je vám dvadsaťpäť, najobľúbenejšou vecou v politike je umenie uspokojiť voličov a zároveň im nedať nič z toho, čo žiadali, umenie byť nudným spočíva v tom, že rozprávame všetko, čo vieme, umenie pamäti je v umení pozornosti, poslaním umenia je nielen zjemňovať existujúce zmysly človeka, ale vytvárať zmysly nové, umenie je najväčšia radosť, ktorú človek dáva sám sebe, šťastie je konečným cieľom každého umenia, advokáti zločincov sú zriedka natoľko umelci, aby krásnu hrozivosť činu obrátili v prospech jeho pôvodcu, poliaci sú básnikmi v politike a politikmi v poézii, politika je umenie prispôsobovať sa k okolnostiam a využiť vo svoj prospech aj to, čo je protivné, politika je umenie možného, politika nie je žiadna veda, ako si to predstavujú mnohí páni profesori, ale je to umenie, považujem aj víťaznú vojnu za zlo, od ktorého sa štátnické umenie musí snažiť ušetriť národy, futbal najplodnejšia forma umenia 20, storočia, láska je umenie produkovať niečo s pomocou toho druhého, k tomu je potrebné, aby si ťa ten druhý vážil a aby ti bol naklonený, to je možné dosiahnuť vždy, láska je umenie dosiahnuť niečo s pomocou toho druhého, na to treba, aby si ťa ten druhý vážil a aby ti bol naklonený, považujem tézu o tom, že telesná výchova je predpokladom duchovnej tvorby, za nie veľmi šťastnú, existuje, navzdory všetkým učiteľom telocviku, úctyhodné množstvo produktov ducha, ktoré vytvorili chorľaví ľudia, dejiny umení sú dejinami renesancií, život je umenie vyvodiť dostatočné závery z nedostatočných premís, je umenie písať každý deň a nestať sa novinárom, je umením žiariť a nezhorieť, umenie nie je ako chodenie po horách, vyhýbaj sa vyznačeným cestám, múdrosť je umenie vedieť, po čom túžiť a čoho sa vyvarovať, najvlastnejším rysom umenia je tvoriť a plodiť, nech sa každý zaoberá tým umením, v ktorom sa vyzná, nijaké umenie nemôže napodobniť mnohotvárnosť prírody, pocty sú živnou pôdou umenia, sláva zas podnecuje ušľachtilú činnosť, a naopak, to, čo je zavrhované, zostáva zanedbané, pri našich všetkých umeleckých výtvoroch, tak ako pri stromoch, páči sa ich výška, nie tak korene a kmene, ale tej by bez nich nebolo, umelcom sa treba narodiť, rečníkom sa treba stať, zo skúmania a pozorovania prírody vzniklo umenie, umenie klamať v pravý čas je potrebné, umenie je tvorenie, tvorenie pochádzajúce z ľudských rúk, z ľudského srdca a ducha, tvorenie novej veci, ktorá sa priraďuje k ostatnému súčtu života a sveta, príroda je dielom vesmíru, umenie však dielom človeka, umenie je krásna pravda, nie však krásna lož, umenie je utvárané z ľudských rúk, ľudského srdca a ducha, učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu, umenie písať znamená vyškrtnúť to, čo bolo napísané zle, moderní sochári nedoceňujú hranice svojho umenia, to najmenšie, čo smieme očakávať od nejakej sochy je, aby sa nehýbala, som jediný umelec, ktorý kopíruje prírodu, v umení je to ináč ako vo futbale: najviac gólov sa nastrieľa z postavenia mimo hru, najkrajšie, čo môžeme prežívať, je tajomnosť, to je základný pocit, ktorý stojí pri kolíske pravého umenia vedy, som dosť veľký umelec na to, aby som kreslil slobodne podľa mojej predstavivosti, predstavivosť je dôležitejšia ako vzdelanie, vzdelanie je obmedzené, predstavivosť obklopuje svet, každý umelec bol spočiatku amatér, umelec nemá čas nato, aby bral ohľad na kritiky, iba nádejní spisovatelia čítajú recenzie, umenie automobilových pretekov, čo najpomalšie sa stať najrýchlejším, človek je kritikom, keď nemôže byť umelcom, rovnako ako sa stane donášačom, keď nemôže byť vojakom, zo všetkých klamstiev je umenie najmenej nepravdivé, umenie spôsobu života, ako je známe, spočíva v tom, že treba jazdiť práve s takým množstvom paty, aké práve je, životné umenie: žiť ľahko bez ľahkomyseľnosti, byť veselý bez rozpustilosti, mať odvahu bez spupnosti, dôvera a radostná odovzdanosť, to je životné umenie, história nie je veda, je to umenie, úspech sa tam dosiahne iba predstavivosťou, umelec má milovať život a ukazovať, že život je krásny, bez neho by sme o tom pochybovali, v každom umení umelec zobrazuje len svoju vlastnú dušu, vášne sú nepriateľkami odpočinku, ale bez nich by nebolo na tomto svete ani vynálezov, ani umenia, umenie je jednota v rozmanitosti, najužitočnejšie zo všetkých umení je umenie byť užitočným, dejiny umenia sú pravdivým životopisom ľudského rodu, umelecké diela sú zrkadlovým obrazom doby a ľudí, ktorí ich vytvorili,