Latinské citáty

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

a cane non magno saepe tenetur aper, » často aj malý pes udrží diviaka, a capilis usque ad ungues, » od vlasov až po nechty, a contrario sensu, » v opačnom zmysle, a latere, » zo strany, a solis ortu usque ad occasum, » od východu slnka až po západ, ab aeterno, » od večnosti, (odjakživa) ab alio expectes alteri quod feceris » očakávaj rovnaké zaobchádzanie, aké si prejavil ty, ab imo pectore, » z hĺbky srdca, ab uno disce omnes » z jednej veci sa nauč všetko, abducet praedam, qui occurrit prior » korisť patrí tomu, kto na ňu skôr natrafil, abyssus abyssum invocat » peklo prináša peklo, acceptissima semper munera sunt, auctor quae pretiosa facit, » tie dary sú vždy najprijateľnejšie, ktoré naša láska k darcovi robí vzácnymi, accidit in puncto quod non speratur in anno » v okamihu sa stane to, v čo nedúfaš roky, ad honorem dei gloriam » na česť a slávu boha, ad honorem jesu » na česť ježišovu ad vitam aeternam » na večný život, aequam servare mentem » maj myseľ pokojnú, alea iacta est » kocky sú hodené, aliis alia placent » každému sa páči niečo iné, amicitia semper prodest, amor aliquando etiam nocet » priateľstvo vždy prospieva, láska niekedy aj škodí, amicum in secreto mone, palam lauda » priateľa napomínaj v skrytosti, chváľ ho verejne, amicus certus in re incerta cernitur » v núdzi poznáš priateľa, amicus cognoscitur amore, more, ore, re, » priateľ sa pozná podľa lásky, mravov, reči a skutkov, amicus est tamquam alter idem » priateľ je ako druhé ja, amicus certus in re incerta cernitur, » istého priateľa spoznáme v neistej dobe,    amor animi arbitrio sumitur, non ponitur » milovať je voľba, prestať milovať už nie, amor omnia vincit » láska prekoná všetko, animus risu novatur » dušu osvieži smiech, annus horribilis » hrozný rok, attingere caelum digito » dotknúť sa prstom nebies, audentes fortuna iuvat » šťastie praje odvážnym, audi partem alteram » vypočuj druhú stranu, audiatur et altera pars » nech je vypočutá aj druhá strana, aut viam inveniam aut faciam » buď si nájdem cestu, alebo si ju vytvorím, avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil » lakomcovi chýba všetko, chudákovi málo, múdremu nič, avē, caesar, moritūrī tē salūtant » buď pozdravený, cisár, tí, ktorí idú na smrť, ťa zdravia, bacchus et argentum mutant mores sapientum, » víno a peniaze menia mravy múdrych, barba non facit philosophum, » brada nerobí filozofa, beata est vita conveniens naturae suae, » šťastný je život, ktorý je v súlade s vlastnou prirodzenosťou, beata simplicitas, » blažená prostota, beata solitudo, sola beatitudo, » blažená samota, jediná blaženosť, beatam vitam in animi securitate et in omnium vacatione munerum ponimus, » blažený život nachádzame v duševnom pokoji a oslobodení od všetkých povinností, beatus ille, qui procul negotiis paterna rura bobus exercet suis, » blažený je, kto ďaleko od ruchu na býčkoch orie otcovské polia, beatus vir qui habitat cum muliere sensata, » blažený muž, ktorý nažíva s rozumnou ženou, bella gerant alii » nech si ostatní vedú vojnu, bene legere saecla vincere » čítať dobre, je majstrovstvo vekov, bis dat quī citō dat » kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, bis vincit qui se vincit in victoria » dvakrát zvíťazí ten, kto v čase víťazstva vyhrá sám nad sebou, bona fortuna » veľa šťastia, bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ » dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo, brevis esse latoro obscurus fio » keď sa snažím byť stručný, tak kecám, canis caninam non est » pes psa nezožerie, carpe diem » využi deň (ži naplno), castis omnia casta » čistým je všetko čisté, citius, altius, fortius » rýchlejšie, vyššie, silnejšie, clara pacta - boni amici » jasné dohody - dobrí priatelia, cogito ergo sum » myslím, teda som, compressis manibus sedere, » sedieť so založenými rukami, condemnant quo non intellegunt, » odsudzujú to, čomu nerozumejú, contra factum non datur argumentum » proti faktu niet argumentu, contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs » proti moci smrti sa v záhrade nenachádza žiadna liečivá bylinka, cor unum et anima una » jedno srdce a jedna duša, cornix cornici nunquam oculos effodit » vrana vrane oči nevykole, cras, cras, semper cras, sic evadit aetas » zajtra, zajtra, vždy len zajtra, tak ubieha život, crescit effendo fames » s jedlom rastie chuť, cui peccare licet, peccat minus » komu je dovolené robiť chyby, chybuje menej, cuius regio, eius religio » koho panstvo, toho náboženstvo da mi basia mille, » daj mi tisíc bozkov, da ubi consistam, et terram caelumque movebo, » dajte mi pevný bod a pohnem zemeguľou aj nebom, daemon daemone pellitur, » diabol sa vymetá diablom, damnant, quae non intelligunt, » odsudzujú to, čo nechápu, damnum non facit qui iure suo utitur, » neškodí, kto užíva svoje právo, dant animos vina, » víno dodáva odvahu, dat iustus frena superbis, » spravodlivý drží na uzde pyšných, date et dabitur vobis, » dávajte a dajú vám, de asini umbra disceptare, » dohadovať sa o somársky tieň, de auditu, » z počutia, de capite usque ad calcem, » od hlavy po päty, de die in diem, » zo dňa na deň, de duobus malis minus est semper eligendum, » z dvoch ziel vždy treba voliť menšie, de iure, » podľa práva, de mortuis nil nisi bene, » o mŕtvych len dobre, de nobis nobiscum, » o nás s nami, de se ipso modifice, de aliis honorifice, » o sebe skromne, o druhých s úctou, de te fabula narratur, » o tebe sa príbeh rozpráva, de verbo ad verbum » od slova do slova, destitutus ventis, remos adhibe » ak ťa zradí vietor, použi veslá, dimidium facti, qui coepit, habet,  » kto začal, pol diela vykonal,   divide et impera » rozdeľ a panuj, divitae bonum non sunt » materiálne bohatsvo nie je dobré, dracō dormiēns numquam tītillandus » nedráždi spiaceho draka, dulce bellum inexpertis » vojna je krásna pre neskúsených, dum spīrō, spērō » pokým dýcham, dúfam, dūra lēx, sed lēx » tvrdý zákon, ale zákon, e pluribus unum, » v rozmanitosti je jednota, ecce ego, mitte me, » hľa tu som, mňa pošli, eppur si muove » a predsa sa točí, errare humanum est, » mýliť sa je ľudské, error corrigitur, ubi depreheditur » omyl sa opraví tam, kde sa naň príde, esse oportet ut vivas, non vivere, ut edas, » treba jesť, aby sa žilo a nie žiť, aby sa jedlo,