Citáty a múdrosti - talent

citáty o talente, talentované múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti talent

neexistuje veľký talent bez veľkej vôle k činu, bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov motivácia takmer vždy porazí talent nemám žiadny zvláštny talent, som iba vášnivo zvedavý so svojím talentom si môžete robiť čo chcete, ak nejaký máte a ak viete, čo chcete zrejme nemám žiaden obrovský talent, avšak železnou disciplínou a vytrvalosťou predbehnem i tých, ktorým talent príroda nadelila, avšak im chýba sebadisciplína pravý, naozaj veľký talent nachádza najväčšie šťastie v tvorbe svojho diela, talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života, talent v tichu, ale charakter v búrke života, čo v človeku je, sa začne prezradzovať, až keď slabne jeho talent, génius je taký talentovaný, ako mu to občas ani doba nedovoľuje, lenivý talent je škodlivejší ako cenzúra, zeus nemal presvedčovací talent, preto si privolával na pomoc blesky, stručnosť je sestra talentu, talent je práca na talente, podpriemernosť nepozná nič vyššie od seba, ale talent okamžite rozpozná génia, popularita je odmenou za usilovnosť a trestom za talent, génia nám dáva boh, ale talent sa týka nás, neskrývaj svoje talenty, boli stvorené na používanie, čo sú slnečné hodiny v tieni? nikdy nebol na ihrisku za fair play, nemal totiž talent na cudzie reči, pekné ženy sú súčasťou talentu ich manželov, najskvelejšie talenty ničí záhaľka, veľa učiteľov vedy i umenia nevyhnutne potrebuje značný talent pretože netreba veľa ducha na to, aby sa jednoducho ukazovalo, čo poznáme, ale treba ho nekonečne veľa, aby človek učil niečo, čo nepozná, veľký talent nemôže mať malý človek, využité priemerné vlohy získavajú lepšie meno ako nevyužitý nadpriemerný talent, kde sa talent len pohráva, tam je génius smrteľne vážny, nikdy sa neuspokojí s epizódnou úlohou, ale žiada si sám pre seba celé javisko sveta, veľký talent, to je len veľká trpezlivosť, jediný talent muža spočíva v tom, že vie naozaj ľúbiť, pravdaže, nie vždy, nie verne, nie často a nie dlho, ale len na chvíľku, skromnosť pri priemerných schopnostiach je iba čestnosťou, pri veľkých talentoch je pokrytectvo, talentovaný človek vie, že má čo rozdávať a rád sa o svoje nadanie podelí s ostatnými, umenie lásky je doslova a do písmena umením a ako každé iné umenie má svoje väčšie a menšie talenty i svojich géniov, robiť ľahko to, čo je ťažké pre druhých, je talent, robiť to, čo je nemožné bez talentu, je genialita, bez veľkej vôle neexistujú veľké talenty, sú všelijakí ľudia a všelijaké vášne, v niekom, napríklad, všetku vášeň, všetok pátos jeho povahy tvorí chladná zlosť a on len vtedy býva rozumný, talentovaný a dokonca zdravý, keď hryzie, v každej populácii je obmedzené množstvo ľudí, ktorí majú talent na podávanie výnimočných výkonov, treba využívať ľudí podľa ich talentu a počítať s tým, že nikto nie je dokonalý, tam, kde sa apeluje na talent, chýba predstavivosť, talent využíva príležitostí, génius ju vytvára, talent využíva príležitosti, génius ich utvára, talent je odvaha začínať stále znova, talent je ako zmyselnosť, ťažko sa utají, ešte ťažšie sa simuluje, talent či dokonca génius môže byť i zločinecký a my sa ešte nemusíme skláňať pred ním v povinnej úcte, talent bez génia nie je veľa, ale génius bez talentu nie je vôbec, talent – rôzne sú ľudské poslania: jedni píšu verše, druhí udania, a keď sú obe nadania dané, príde to udanie veršované, spisovateľ sa musí rozhodnúť buď pre talent, alebo pre peniaze, keď vám talent dopomôže k peniazom, v tej chvíli vám peniaze odpomôžu od talentu, pochopiť život, milovať ho v inej bytosti - v tom spočíva úloha človeka a v tom je tiež jeho talent, každý sa môže plne zasvätiť len jednému človeku, podstata všetkého je mať génia v dvadsiatke a talent v osemdesiatke, pocit nešťastia sa najlepšie definuje ako rozdiel medzi naším talentom a našimi očakávaniami, nezamieňajte si nedostatok talentu s genialitou, najväčšie talenty zostávajú často utajené, mnohí majú talent dať sa znenávidieť pre málo, manželstvo si vyžaduje osobitný talent, podobne ako herectvo, monogamia si vyžaduje génia, kto v danom čase urobí viac ako ostatní, má energiu, kto urobí viac a lepšie, má talent, kto urobí niečo, čo nikto druhý nedokáže, je génius, každý môže byť talentovaný keď má dvadsať rokov, treba byť talentovaný na päťdesiat, každé veľké dielo sa skladá z desiatich percent talentu a z deväťdesiatich percent tvrdej práce, vlastnosťou veľkých ľudí je to, že kladú na seba väčšie nároky ako na iných, génius robí to, čo musí, a talent to, čo môže, čo je vlastné jednej epoche, to zvestujú stovky talentov, ale len génius vytuší, čo jej chýba, buďte radšej murárom, ak na to máte talent,