Citáty a múdrosti - november

Pranostiky a múdrosti o mesiaci november. Novembrové pranostiky zo sledovania našich predkov.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti november

keď je január biely, november je zelený, teplý október, studený november, ak je o všetkých svätých leto, býva na martina zima, na dušičky duše zosnulých oplakávajú svoje hriechy, preto pršieva alebo padá hmla, keď na dušičky jasné počasie panuje, príchod zimy to oznamuje, keď je na všetkých svätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu, keď na deň všetkých svätých prinesie zimu, tak martin prinesie leto, na svätého huberta ide teplo do čerta, kôrka z buku na karla boromejského uťatá, keď je suchá - malá a keď je mokrá - veľkú zimu znamená, svätý teodor – mrazy lezú z hôr, od sv, martina zahreje len perina, svätý martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmla), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima, na svätého martina býva dobrá perina, svätý martin prichádza na bielom koni, svätý martin chodí na sivkovi, ak príde martin na bielom koni, metelica metelicu honí, martin už na sivkovi prijazdí, na svätého martina drž sa, synku, komína, dážď martinský znamená mráz a suchotu, ak svieti na martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená, akže je martin mračný vo dne i v noci, ľavná zima i na vyšnej boci, po martine už zima nežartuje, na martina medveď líha, keď na martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu, keď padá na martina, aj veľká noc príde na bielom koni, martinský sneh je planý na oziminy, keď na martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí drahotu, martin, klement, katarína, raz je teplo a raz zima, na svätého josafata lepší kožuch ako vesta, na svätého otomara neuvidíš komára, sv, alžbeta za plný košík sviatkov prináša, počasie o svätej alžbete hovorí ako bude v lete, aký deň je na obetovanie panny márie, taká je potom zima, obetovanie panny márie ohlasuje zimu, ak je na obetovanie panny márie noc jasná, čistá, krutá zima sa v januári chystá, svätá cecilia snehom polia kryje, kliment obľubuje zimu, ktorú svätý peter zakončuje, katarína na ľade, svätý štefan na blate, sneh na katarínu predpovedá veľké obilie, aký je deň kataríny, taký je január, aký je deň po kataríne, taký má byť február, na svätú katarínu schovajme sa pod perinu, katarína keď je v blate, štedrý deň bude stáť na ľade, katarína hudcom husle berie, katarína muziku zapiera a ondrej ju potvrdí, na svätú katarínu sneh už klope na oblok, na katrenu teplo, to nedobre býva, potom o jozefe sneh pole prikrýva, katarína má šumné meno, lenže chladné veno, na svätú katarínu aj posledné sťahovavé vtáčiky opúšťajú domovinu, katarína na blate, vianoce na ľade, ak je na deň mláďatiek na oblohe veľa hviezd, má byť veľa hydiny, hmla na deň mláďatiek veštila hmly, na saturnina skučí meluzína, na svätého ondreja ešte sa nám ohreje, aký ondrej, takí všetci, na ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk, keď je pekne na ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne, na svätého ondreja dávaj sane do dvora, keď svätý ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody, keď svätý ondrej peknú cestu lucii spraví, aj mikuláš ho pochváli, biely ondrej, zlý rok, sneh ondrejový žitu nehoví, sneh čo na ondreja spadol, dlho leží, on len na gregora do potoka beží, keď na sv, ondreja sneží, sneh si dlho poleží, keď ondrejský sneh pustí, to všetky pustia, na ondreja ide orať len krivý gazda, ak na ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok, keď v prvú adventnú nedeľu nastane krutá zima, potrvá štyri nedele, na začiatku novembra teplo so zimou sa háda, november - vlčí mesiac, ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude, novembrová hmla zhasína slnko, novembrové slnko na zem nevidí, prvý sneh dlho nepoleží, keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro uchytia, studený november - zelený máj, aký je november, taký bude nasledujúci máj, aký november, taký budúci marec, ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája ak v novembri rastú vody, tak sa budú ukazovať celú zimu, ak nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden cez celú zimu,