Citáty a múdrosti - viera

citáty o viere, múdrosti o viere

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti viera

keď robím dobré veci, cítim sa dobre, keď zlé, cítim sa zle, to je moja viera, verte si, viete totiž viac ako si myslíte, idealista verí, že krátkodobé veci sa nepočítajú, cynik verí, že na dlhodobých veciach nezáleží, realista verí, že to, čo sa urobí alebo neurobí počas krátkeho obdobia určuje povahu toho dlhodobého, musíte si veriť, utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť, využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu, som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy, ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily, a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť, kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme vôľu víťaziť, víťazstvo je naše, pre naše zlyhanie existuje štyridsať miliónov dôvodov, ale ani jedno ospravedlnenie, a na výhovorkách je jedna nebezpečná vec, že ak ich dostatočne veľakrát zopakujeme, začneme veriť, že sú skutočnými dôvodmi, kto často prisahá, tomu málo veria, viac ver svojim očiam ako ľudským rečiam, ak veríme, že skutočné poznávanie prichádza cez skúsenosť, ešte to neznamená, že každá skúsenosť je užitočná, či rovnako užitočná pre poznanie, ak v niečo verím, pekelne za to bojujem budúcnosť patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov človek je tým, v čo verí iba tomu, čomu sami veríme, veria aj ostatní jeden človek, ktorý verí, má silu ďalších deväťdesiatich deviatich, ktorí sa iba zaujímajú každý východ slnka so sebou prináša nové možnosti pre tých, ktorí nestrácajú vieru v seba samých a kráčajú s hlavou hore, nikdy nikto nevidel kohúta so sklonenou hlavou keď sa stretnete s neúspechom, musíte veriť, že závisí iba od vás, či ho dokážete prekonať kto verí sám sebe, toho budú stretávať dobré a pozitívne veci môžete byť, čím chcete, len keď v to s dostatočnou presvedčivosťou veríte a konáte podľa toho s vierou, pretože všetko, čo myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj uskutočniť nesmieš stratiť vieru v ľudstvo, ľudstvo je oceán, pár špinavých kvapiek v ňom ešte nezašpiní celý oceán pevne verím, že sebavzdelávanie je jediným druhom vzdelávania, aké existuje prijmi to, čo je, nechaj ísť to, čo bolo a ver tomu, čo príde slabý je iba ten, kto v sebe stratil vieru a malý ten, kto pozná len malý cieľ uspieť môžeš i keď tomu nebude veriť nikto iný, ale nemôžeš uspieť ak tomu nebudeš veriť ty sám! ver si, vieš viac, než si myslíš, že vieš ver tomu, o čom snívaš, nie tomu, čo sa ti zdá viete prečo budem úspešný? pretože som taký blázon, že tomu verím známkou odvahy v dnešnom svete je schopnosť stáť si za svojím presvedčením - nie tvrdohlavo či vzdorovito, ale jednoducho preto, že práve toto je vaša viera neexistuje vyššie náboženstvo ako pomáhanie ľuďom, pracovať pre všeobecné dobro je najvyššia viera, kto na sny verí, sklamaný býva, kto verí v boha, nikdy nejde spať hladný, a ak ide, nakŕmi ho spánok, ak máme konať dobro, musíme v dobro veriť, aby bol človek šťastný, musí veriť v možnosť šťastia, zle je i všetkým veriť, i nikomu, kto je dobrým človekom? veriaci človek, ale čo je viera? je to súlad vlastnej vôle so svedomím, s rozumom vesmíru, opýtaj sa vlka, či na boha verí, kto ľahko verí, ľahko sklamaný býva, pes nech ti verí, kto verí, je šťastný, kto pochybuje, je múdry, kto na sny verí, nikdy nie je veselý, každému ver, ale nikomu nedôveruj, hlavná rada ako radostne žiť: verme, že život sme dostali pre radosť, ak sa radosť stráca, hľadajme, v čom sme sa mýlili, čím väčšmi človek verí v boha, tým menej sa bojí ľudí, ver, ale komu!? viacej ver svojím očiam ako cudzím rečiam! aká viera, taký pápež, verme v boha jedného, odierajme jeden druhého, len blázon každému verí, zaspievalo vtáča na kosodrevine, čo komu súdené, to ho ver neminie, kto sa často prisahá, tomu málo veria, ver všetkým a nedôveruj nikomu, ver v boha, ale ťavu si uviaž, jediný spôsob, ako byť skutočne spokojný, je veriť, že to, čo robíte, je skvelá práca, a jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte, život patrí tým, ktorí veria v krásu svojich snov, na začiatku som si myslela, že musím obracať ľudí na vieru, medzičasom som sa naučila, že mojou úlohou je milovať, a láska obráti, koho chce,,, nestrácajme čas hľadaním mimoriadnych zážitkov, žime životom čistej viery, deň za dňom si plňme povinnosti s mimoriadnou láskou a oddanosťou, z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí na vieru, dnes viem že mojou úlohou je milovať, v mladosti každý verí, že svet začal ním, že všetko je tu vlastne kvôli nemu, aj keď sa nepresadím, chcel by som veriť, že bude niekto pokračovať v tom, čo som začal, podľa mňa je demokratizmus vierou v potenciálnu tvorivú silu ľudových más, ktoré ako vesmír sú zdrojom všetkých možností, ktoré sú schopné zrodiť shakespearov a aischylov, tolstých a da vinci, nestrácajme vieru v ľudstvo, pomyslite si na milióny ľudí, ktorí vám nikdy nevyviedli nijakú hanebnosť, dedičnosť je to, v čo veríme, keď máme inteligentné dieťa, verím len štatistikám, ktoré som sám sfalšoval, život bez viery v boha stráca istotu a silu, kto nič nevie, musí veriť všetkému, snažte sa ukazovať vernou a ja sa vynasnažím vám to veriť, čo ma trápi nie je to, že ste ma oklamali, ale to, že odteraz vám už nemôžem veriť, najskôr si treba položiť otázku: veríš, že sa s touto ženou budeš až do staroby dobre zabávať? všetko ostatné v manželstve je prechodné, ale väčšinu času zaberajú rozhovory, presvedčenie je viera, že na istom stupni poznania sme našli definitívnu pravdu, strach klame a ty mu veríš, božská moc si zahráva s ľudskými osudmi a prítomnej chvíli možno sotva veriť, netreba slová, verte veciam! s vierou, ako ju ja chápem a prosím o to boha, je pre mňa bezútešnosť celkom nepochopiteľná, kde viera sedela tisíc rokov, práve tam teraz sedí pochybnosť, verím v mieru moci rozumu nad človekom, ten, kto sa v otázkach viery pýta rozumu, dostane iba nekresťanské odpovede, chcem sa dať zabalzamovať, nie že by som veril v posmrtný život, chcem urobiť radosť archeológom, kanárik obklopený mačkami začne veriť v dobrodenie klietky, lepšie je neveriť v nejakú ideu ako veriť a nevedieť prečo, odsudzovanie fajčenia utvrdilo v nefajčiaroch vieru, že sú nesmrteľní, teraz už viem, kto je to veriteľ, je to človek, ktorý verí, že mu zaplatia,