Citáty a múdrosti - ciele

Múdrosti a citáty o cieľoch a cielení.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti ciele

to, čo získate dosiahnutím vašich cieľov nie je tak dôležité ako to, čím sa stanete, cesta prináša šťastie, nie cieľ, ak je zrejmé, že ciele nemôžu byť dosiahnuté, nezameriavajte sa na ciele, ale na jednotlivé kroky, ktoré vás k nim mali doviezť, ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ, ide stále rýchlejšie, ako ten, ktorý blúdi bez cieľa, ak ťa inšpiruje niečo veľké, nejaký mimoriadny cieľ, všetky tvoje myšlienky prekročia vlastný tieň, tvoja myseľ presiahne svoje obmedzenia, tvoje vedomie sa rozvinie do všetkých strán a ty sa ocitneš v novom, kúzelnom svete, skryté sily, vlohy a nadanie ožijú, objavíš svoje nové ja, ktoré je omnoho väčšie, ako si kedy sníval, ten, kto nemá vlastné ciele, bude po celý zvyšok života pracovať pre toho, kto ich má, ak je tvoj životný cieľ vysoký, tvoje rozhodnutia tomu musia zodpovedať ak tvoj plán zlyhal, zmeň plán, ale nikdy nemeň svoj cieľ bez ohľadu na to, koľko cieľov ste dosiahli, musíte hľadieť na ďalšie a vyššie cieľ bez plánu je len želanie cieľ je sen s konečným termínom cieľ musí človek poznať skôr ako trasu cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale činnosť čím je cieľ vzdialenejší, tým je nevyhnutnejšie ísť vpred, nenáhli sa, ale ani neodpočívaj človek pohŕda cieľom, ktorého nedosiahol, alebo ktorého dosiahol definitívne i ten najpomalší človek, keď nestráca cieľ pred sebou, ide rýchlejšie než ten, ktorý bezcieľne blúdi je iba jediná prekážka na dosiahnutie tvojho cieľa - ty sám ľahšie sa nám napreduje, keď vieme kde je cieľ malo by byť menej rozprávania, nabádanie k cieľom ešte nie je dosahovaním cieľov, čo teda urobíš? zober metlu a vyčisti niekomu dom, tým hovoríš dostatočne najdôležitejšie na cieľoch je nejaký mať nedosiahnutie vášho cieľa nie je životná tragédia, tragédiou je absencia cieľov, ktoré by ste mohli dosahovať neúspech je to, čo zmierňuje napätie, zatiaľ čo víťazi dosahujú ciele nikto ti neukáže cieľ, ale len smer nikdy nie si príliš starý na to, aby si si vytýčil ďalší cieľ alebo začal snívať nový sen pokiaľ idem dôsledne za svojím cieľom, dostáva sa mi podpory pozeraj sa na cieľ, nie na súperov prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite zrak od svojho cieľa prekonajte strach a dosiahnete cieľ presný cieľ je odrazový mostík ku každému úspechu slabý je iba ten, kto v sebe stratil vieru a malý ten, kto pozná len malý cieľ stanovenie cieľov je prvý krok k tomu, aby ste premenili všetko neviditeľné na viditeľné svoj cieľ nikdy nedosiahneš, ak sa budeš zastavovať a hádzať kamene na každého štekajúceho psa šampióna robí to, čo je vo vnútri človeka - priania, sny a ciele úspech je cesta, nie cieľ vaše ciele musia byť také veľké, aby vás ráno vytiahli z postele - aby vás motivovali veľa ľudí sa vzdáva práve vtedy, keď má dosiahnuť cieľ, zastanú meter pred cieľom, vzdávajú sa v poslednej minúte hry, iba malý kúsok od dopadu lopty do brány vystreľ na mesiac, i keď sa netrafíš, docieliš k hviezdam žiadny cieľ nie je tak ďaleko, aby naň nedosiahli krídla tvojich snov peniaze sú prostriedkom na dosahovanie cieľov, nie samotným cieľom, keď vás inšpiruje nejaký veľký cieľ, výnimočný projekt, všetky vaše myšlienky prelomia zábrany ak budeš hádzať do každého štekajúceho psa, cieľa nedôjdeš, najprv si stanov cieľ, potom si k nemu hľadaj cestu, ak všetko robíte pre vlastnú slávu, vydržíte to robiť iba pár rokov, ak však chcete byť nápomocní, vaša cesta je dlhá a má cieľ, čím bližšie k cieľu, tým ťažkosti vzrastajú, problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu, golf je hlúpa hra, ktorej cieľom je dopraviť veľmi malú loptičku do ešte menšej jamky nástrojmi na to nevhodnými, ak použijem na dobrý cieľ zlé prostriedky, prestáva byť cieľ dobrý, človek veľa vydrží, ak má cieľ, šťastie je konečným cieľom každého umenia, maznajte svoje vízie a svoje sny, ako by to bol deti vašej duše, náznaky cieľov, ktorých nakoniec dosiahnete, žít bez cieľov je ako ísť na výlet a nevedieť kde, neľahký cieľ sme si vytýčili, zdatnosť však len z ťažkostí rastie, okrem človeka celé ostatné tvorstvo vie, že základným životným cieľom je radovať sa zo života, keď šíp nezasiahne cieľ, strelec z toho viní samého seba a nie iného, tak koná aj múdry človek, všetci sme sa narodili pre lásku, je to princíp existencie a jej jediný cieľ, ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ, nenásilie vedie k najvyššej etike, ktorá je cieľom evolúcie, pokiaľ neprestávame ubližovať všetkým živým tvorom, sme stále divosi, treba tri veci, aby ste niečo docielili: tvrdá práca, vytrvalosť a zdravý rozum, zdá sa mi že idea osobného boha je antropologický koncept, ktorý nemôžem brať vážne, takisto si neviem predstaviť nejakú vôľu alebo cieľ mimo ľudskej sféry,,, veda bola obvinená z podrývania morálky, ale toto obvinenie je nespravodlivé, ľudské etické správanie by malo byť založené na pochopení, vzdelaní a sociálnych väzbách a potrebách, žiadny náboženský základ nie je potrebný, človek by na tom bol dosť biedne keby musel byť ovládaný strachom z trestu a nádejou na odmenu po smrti, žiaden cieľ nie je taký vysoký, aby ospravedlnil nečestné metódy, cieľom života je napĺňať všetky jeho prejavy láskou, nadšenie je jedným z najsilnejších motorov úspechu, keď niečo robíte, robte to celým srdcom a celou silou, vtlačte do toho celú svoju osobnosť, buďte aktívni, húževnatí, nadšení a verní - a svoj cieľ dosiahnete, cieľom múdrosti je snívať dosť vysoko, aby sa sen stratil pri jej hľadaní, úspech má byť sprievodným javom, ale nikdy nie cieľom, daj svojmu prianiu mieru a medze a cieľ ti príde v ústrety, prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď odvrátite pohľad od svojho cieľa, ak je cieľom života len ďalej žiť a vegetovať, tak taký život nemá zmysel, láska, ktorej cieľom je zachovanie rodu, patrí medzi najmocnejšie sily živej prírody, prvé a jediné, čo pre nás všetkých má byť cieľom, je šťastie ľudského rodu, aj ten najpomalší, ak nestráca cieľ z očí, postupuje rýchlejšie než ten, kto sa štve bez cieľa, konečným cieľom vedy je pravda a konečným cieľom umenia radosť, ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa, osud docieli viac, ako ľudské zámery, život bez cieľa za veľa nestojí! - povedal a nabil zbraň,,, oveľa väčšou tragédiou, ako nedosiahnuť cieľ, je nemať žiadny cieľ, spoločnosť nemôže jestvovať bez spoločnej viery a spoločného cieľa, ak nemáš pred sebou cieľ, môžeš sa stať terčom, ak sa budeme drobiť namiesto toho, aby sme zobrali všetky svoje sily a zamerali ich na jeden cieľ, nedáme život dielam hodným našej božskosti, ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá určitý cieľ, aby sme došli do cieľa, najprv ho musíme mať,