Citáty a múdrosti - klamstvo

Citáty o klamstvách, klamanie v ľudových múdrostiach

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti klamstvo

klamstvo len do času, spravodlivosť naveky, kto mnoho hovorí mnoho cigáni, lož má krátke nohy, pravda ju dohoní, ani tisíc vyslovených právd jedno klamstvo nenapraví, klamár iba vtedy pravdu povie, keď sa pomýli, ľahučko môže klamať, kto prichádza z ďaleká, roľa sa oklamať nedá, ústa, ktoré klamú, zabíjajú dušu, kto miluje žartom, býva milovaný, kto miluje verne, býva oklamaný, nijaká lož nezostarne, koho raz pri klamstve prichytia, tomu ani pravdu neveria, aj lož je pravdou, ak rozkazuje mocnejší, zdanie klame, kto mnoho hovorí, cigáni, láska môže zomrieť na pravdu, priateľstvo na lož, buď pravdivý i k dieťaťu, splň čo mu sľubuješ, inak ho naučíš lží, luhára boh skára, keď nie razom, tak povrazom, kto chce klamať, musí mať dobrú pamäť, pravda klamstvo nikdy nedobehne, luhárovi ani vtedy neveria, keď pravdu hovorí, pravda nepotrebuje veľa slov, lož ich nemá nikdy dosť, kto klame, ten kradne, dom klamára horel, ale nikto tomu neveril, klamár musí mať dobrú pamäť, jazyk nemého človeka je lepší ako jazyk klamára, keď si už raz vyslovil lož, tak si ju pamätaj, kto obchoduje s klamstvom, platí pravdou, mlčať je niekedy rovnakým hriechom ako klamať, po daždi príde ochladenie, po klamstve prichádza hanba, kto druhého klame, sám najskôr oklamaný býva, kto chce cigániť, musí mať dobrú pamäť, musel by ten včaššie vstávať, aby ma oklamal, kto vie dobre klamať akoby vedel o jeden jazyk viac, na to, aby sa jediná lož zdala pravdivá, potrebuješ sedem ďalších, kto hovorí priveľa – začína klamať, lož obehne pol mesta, kým si pravda obuje topánky, klamár i vlastné reči za cudzie vydáva, lož má plytké dno, nepatrí sa, aby statočný muž klamal, pravda rovno stojí a lož kríva, kto do očí chváli, iste ťa chce oklamať, oklam pána, kedy môžeš, pán ťa oklame, kedy chce, premáhaj zlosť láskou, zlo splácaj dobrom, skúposť premáhaj štedrosťou, luhára slovom pravdy, oklam blázna ako chceš a múdreho ako vieš, klame, len sa tak práši za ním, klamať sa neoplatí, no hovoriť pravdu tiež nie vždy, kto sa naučil klamať, má stále rád podvody, nie je všetko pravda čo baby cigánia, cigáň cigáňa vždy nájde, s lžou prejdeš celý svet, ale naspäť už nie, kto mnoho vraví, alebo mnoho vie, alebo cigáni, nikto nás neklame, klameme sa sami, lož je veľmi smutná náhrada za pravdu, no, bohužiaľ, jediná, ktorú sa dodnes podarilo nájsť, ľudia nenávidia tých, ktorým musia klamať, ľahko sa dáme oklamať tým, čo milujeme, lož je nanič, lebo oklame iba raz, čo ma trápi nie je to, že ste ma oklamali, ale to, že odteraz vám už nemôžem veriť, nie to, že si ma oklamal, ale to, že ti už neverím, mnou otriaslo, presvedčenia sú nebezpečnejší nepriatelia pravdy ako klamstvá, strach klame a ty mu veríš, myseľ, ktorá pozná pravdu, sa vysmieva lžiam ohovárania, povrchná a unáhlená práca nie je nič iné než klamstvo, za ktoré sa človek má hanbiť, pravda povedaná so zlým úmyslom je horšia ako všetky lži, ktoré si dokážeš vymyslieť, pravda vyrieknutá so zlým úmyslom je niekedy podlejšia, než všetky klamstvá, ktoré len možno vymyslieť, všetka prenáhlená, povrchná a plytká práca nie je nič iné, ako lož za ktorú by sa mal hanbiť každý človek, ten, kto nepozná pravdu, je iba hlupák, ale ten, kto ju pozná a nazýva ju klamstvom, je zločinec, lož sa robí dobrou spredu, pravda viac zozadu, ten najlepší musí občas klamať, niekedy to robí s rozkošou, hoci bol mladý, jeho inštinkt mu napovedal, že najlepší luhár je ten, kto nechá najmenšie množstvo klamstva dobehnúť najďalej, každý blázon dokáže povedať pravdu, ale treba dosť rozumného človeka nato, aby vedel dobre klamať, klamstvo mi nevadí, ale nenávidím nepresnosť, klamári sú obyčajne veľmi bodrí ľudia a robia svoje skutky nato, aby potešili druhých aj seba, a nevyžadujú od nikoho nič, iba aby im uverili, za čo sa odplácajú svojimi prejavmi zdvorilosti, pravda nespočíva v tom, že nikdy neklameme, ale že vieme, kedy treba klamať a kedy nie, klamár neverí nikomu, niektorí sa nazdávajú, že oklamú život, avšak zostarnú bez toho, aby niečo urobili, pravda zvíťazila, na váhach je lož ľahšia, dať sa oklamať raz je nepríjemné, dva razy hlúpe a tri razy až hanebné, klamárovi obyčajne neveríme , aj keď už hovorí pravdu, umenie klamať v pravý čas je potrebné, za čo iné sa môže lož vydávať, ak nie za pravdu, a hlúposť, ak nie za rozum?