Citáty a múdrosti - úspech

citáty o úspechu a neúspechu, úspešné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti úspech

tvojmu psovi nezáleží na tom, či si chorý alebo starý alebo neúspešný, preňho si dokonalý, formálne vzdelanie vám pomôže prežiť, sebavzdelávanie vás dovedie k úspechu,  neúspech nás učí, že porážka sa dá prežiť, neuspieť nie je hanba, hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova, zlyhávanie je dôvod, prečo som úspešný, úspech je ako veda - ak splníte podmienky, dosiahnete výsledky, každý úspech začína tým, že sa rozhodnete niečo vyskúšať, najlepšia prekážka za našim úspechom je strach zo zlyhania, to, že niekto dosiahne nejaký úspech, je len dôkazom pre všetkých, že ostatní ho môžu dosiahnuť tiež, cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy, dobrá nálada nie je zárukou úspechu, ale naserie toľko ľudí, že stojí za to si ju udržať, úspech je prevažne o tom, že vytrváme, keď to ostatní vzdali, oslávte každý úspech, nečakajte, kým budete dokonalý, najlepším miestom pre úspech je presne to, kde ste a s tým, čo máte, každý úspešný projekt pripomína v rozpracovanom štádiu katastrofu, tajomstvo úspechu je začať konať, tajomstvo začiatku konania je rozdeliť si svoje veľké neprekonateľné úlohy na malá a zvládnuteľné a potom začať s prvou z nich, niet väčšieho potešenia v živote, než prekonávanie ťažkostí, postupovanie od jedného stupienka úspechu k druhému, vytváranie nových prianí a byť pri tom, keď sa naplnia, musíte si veriť, utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť, využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu, nesúďte ma podľa mojich úspechov, ale podľa počtov pádov, po ktorých som dokázal vstať znova na nohy, úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než jeho žena minie, úspešná žena je tá, ktorá dokáže takého muža nájsť, zlyhania sú poučné, človek, ktorý skutočne premýšľa, sa učí rovnako zo svojich omylov, ako zo svojich úspechov najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život, ak chcem byť úspešný, treba na sebe neustále makať a učiť sa ak chceš byť naozaj úspešný a šťastný, musíš robiť to, čo ťa naozaj baví ak chceš nájsť kľúč k úspechu, začni robiť opak toho, čo robí každý ak neuspeješ v príprave, pripravuješ sa na neúspech byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu byť sám sebou vo svete, ktorý sa ťa neprestajne snaží urobiť niekým iným, je veľký úspech celkový úspech je len nahromadením stoviek, ak nie tisícov pokusov a snáh, ktoré nikto nikdy neocení človek, ktorý robí úspech významného podniku nikdy nenarieka kvôli davu, robí to všetko pre seba, treba na to nervy a kopec driny, úspešný človek má oboje, každý môže zlyhať, dav obdivuje človeka, ktorý ma dosť sebaistoty, aby sa chopil príležitostí, tieto príležitostí sú predsa len najdôležitejšie veci, človek, ktorý sa snaží uspieť, musí čakať, že bude kritizovaný, dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote dôležitý kľúč k úspechu je sebadôvera, dôležitý kľúč k sebadôvere je príprava existujú iba jeden úspech - žiť svoj život podľa seba jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka stretne dočasná porážka k úspechu nevedie výťah, musíš ísť po schodoch každá nepriazeň, každý neúspech a každý nepríjemný zážitok so sebou nesie semienko rovnako veľkého prospechu, ktoré sa môže ukázať ako požehnanie v prestrojení keď sa stretnete s neúspechom, musíte veriť, že závisí iba od vás, či ho dokážete prekonať kľúčom k úspechu je zamerať svoju myseľ na veci, po ktorých túžime, nie na veci, z ktorých máme strach ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá ľudia zlyhávajú nie preto, že chyba je v nich, ale preto, že zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá vedie k úspechu majte stále na pamäti, že každý úspech závisí hlavne od vás na úspech treba vstať ráno z postele najväčší úspech človeka nie je v tom, že nikdy nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane najväčšie, ľudsky povedané úspechy sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou nemohol som čakať na úspech, tak som šiel napred bez neho, nemôžem vám dať recept na úspech, ale môžem dať recept na neúspech: snažte sa vyhovieť všetkým nenechám sa odradiť, pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred - krokom k úspechu netrpezlivosť nikdy neriadila úspech neúspech inšpiruje víťazov, ale ničí zbabelcov neúspech je kľúčom k úspechu, každá chyba nás niečomu naučí neúspech je niečo, čo sme zbabrali, pretože sme neboli schopní využiť naše skúsenosti neúspech je to, čo zmierňuje napätie, zatiaľ čo víťazi dosahujú ciele neúspech je úspechom pokiaľ sa z neho poučíme neúspech: nevyužiť príležitosť, úspech: zneužiť príležitosť nie je hanbou čestný neúspech, ale strach z neúspechu niektorí ľudia snívajú o úspechu, iní ráno vstávajú a tvrdo na ňom pracujú nikdy nedosiahnete úspech bez opakovaného úsilia nikdy nedosiahnete výrazný úspech, ak nie ste ochotní občas pracovať na samej hranici neúspechu pamätaj, že úspech je odmena za drinu pravidlo úspechu: nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávajte presný cieľ je odrazový mostík ku každému úspechu priame, prosté jednanie budí v ľuďoch všetky dobré inštinkty, ak jednáš otvorene a s úmyslom poslúžiť ľuďom, tvoj úspech je neodvratný rozdiel medzi úspešnou osobou a ostatnými nie je v nedostatku síl, nedostatku vedomostí, ale skôr v nedostatku vôle svoj úspech pripisuje hlavne tomu, že som nikdy nemala alebo neprijala akékoľvek výhovorky tajomstvom úspechu je vedieť niečo, čo iní nevedia úspech hovorí sám za seba, neúspech nemožno ničím ospravedlniť úspech je cesta, nie cieľ úspech je definovaný ako vstať o jeden raz viac než koľkokrát si bol zrazený k zemi úspech je o schopnosti ísť od neúspechu k úspechu a nestratiť pri tom nadšenie úspech je sladký: sladší ak je dlho odkladaný kvôli rôznorodým prekážkam a porážkam úspech je súčet malých snáh opakovaných každý deň úspech je zlý učiteľ, zvádza chytrých ľudí myslieť si, že nemôžu prehrať úspech nespočíva v nerobení chýb, ale v nerobení tých istých chýb znovu úspech závisí na podpore druhých, jedinou prekážkou medzi vami a tým, čím sa chcete stať je nedostatok podpory druhých ľudí úspech znamená chodiť od zlyhania k zlyhaniu bez straty entuziazmu úspešný človek profituje zo svojich chýb a skúša to znova a inak úspešný muž sa pozná podľa veľkosti úsmevu jeho ženy veľké množstvo životných neúspechov bolo zapríčinených tým, že si ľudia neuvedomili, ako blízko majú k úspechu, keď to vzdali viete prečo budem úspešný? pretože som taký blázon, že tomu verím všetci sme motivovaní túžbou po uznaní, čím je človek úspešnejší, tým viac je inšpirovaný k sláve výťah k úspechu je mimo prevádzky, budete musieť použiť schody, pekne jeden schod za druhým