Citáty a múdrosti - tím

citáty o tíme, tímové múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti tím

čím studňa hlbšia, tým voda pitnejšia, čím viac sa snažíme držať minulosti, tím smiešnejší a znivočenejší sa náš život stáva, to, čo je už za nami a to čo je pred nami sú maličkosti v porovnaní s tím, čo je v našom vnútri, tímová práca je, keď kopa ľudí robí to, čo poviem, k tímovej práci sa neprichádza len náhodou, je to vedľajší produkt dobrého vedenia, nikdy by ste nemali prestať vytvárať tím, je to živý celok, ktorý buď rastie alebo chradne, nikdy nezostáva na mieste, aby ste si udržali štandardy, musíte sa usilovať o vyššie štandardy, rešpekt a dôvera pomôžu inšpirovať v tíme zanietené úsilie pre vec, strach a podrobenie produkujú iba poslušnosť, s individualistami, ktorí sú vynikajúci odborníci, sa veľakrát ťažko spolupracuje, je to však cena, ktorú sú tak vedúci, ako aj členovia tímu ochotní zaplatiť za to, čo od nich získajú, sila tímu, pokiaľ ide o naplnenie jeho poslania, je priamo závislá na tom, ako dobre vedúci vyberie jeho členov a umožní ich rozvoj, testom dobrého tímu je, či jeho členovia dokážu pracovať ako tím ak sú od seba odlúčení a prispievajú mu skôr sekvenciou svojich činností, než bezprostrednou prácou na spoločnej úlohe, ktorá by vyžadovala prítomnosť všetkých členov pohromade na jednom mieste, ústredným faktorom pri formovaní skupiny alebo tímu je čas, ktorý skupina strávila pohromade, príroda nepracuje rýchlo, v tíme má byť každý člen tak vyškolený, aby mohol prevziať prácu svojho kolegu, nehovoríme moja práca, ale naša práca,