Citáty a múdrosti - chudoba

Citáty o chudobe, múdrosti o chudobe a múdre vety súvisiace s chudobou.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti chudoba

pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý, hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom, bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť, hlad je najlepším kuchárom, hladný ako mlynárova sliepka, hladný kôň nevyhadzuje zadkom, chudoba cti netratí, chudoba je prísna matka, ale má súcne deti, chudobnému aj z prázdneho hrnca vykypí, chudobnému veľa chýba, lakomému všetko, chudobný človek nikde nenájde pravdy, jedz chlieb a pi vodu, neprídeš na chudobu, kde dlžoba, tam chudoba, keď je bieda najväčšia, pomoc božia najbližšia, košeľa z hodvábu, nevládzem od hladu, kto chudobnému udelí, tomu pán boh nadelí, malý žobrák chodí s veľkou palicou, neodriekaj sa zimnice, ani žobráckej palice, o chudobného nik nestojí, o chudobného sa každý otrie, posaď žobráka za stôl, aj nohy naň vyloží, prílišná dobrota - hotová žobrota, pýcha na ulici a bieda v truhlici, skôr chudobný udelí ako bohatý, sýty hladnému neverí, hladnému nedaj rybu, ale daj mu udicu a nauč ho loviť, peniaze sú lepšie ako chudoba, ak pre nič iné, tak aspoň z finančných dôvodov pre chudobnú strechu – vyjde do posmechu, bohatí by museli jesť peniaze, ale, našťastie, chudobní pre nich dorábajú jedlo, chudobný človek, hotová opica, čo chudobnému dáš, to ti pánboh stonásobne vráti, boháč sa bohatého zastane, chudobného nikto, kto si zvykol na svoju biedu, nažíva s ňou v zhode, požičaj žobrákovi koňa, utečie ti aj s ním, kebysombol a kebysommal sú dvaja chudobní bratia, kto má peniaze a nemá deti, nie je naozaj bohatý, kto má deti a nemá peniaze, nie je naozaj chudobný, z karát ešte nik nezbohatol, ale mnohí už na žobrotu vyšli, desať chudákov spí pod jednou handrou, ale kráľom je i svet tesný, chudobe a paráde, nesvedčí byť v hromade, kto verí v boha, nikdy nejde spať hladný, a ak ide, nakŕmi ho spánok, bohatý lakomec je chudobnejší ako žobrák, volaj ma trebárs hladným psom, len keď sa najem, kto moc hostí domov vodí, chytro po žobraní chodí, i to sa niekedy stáva, že bohatý u chudobného zaklepáva, bohatý je, kedy chce, chudobný, keď môže, na chudáka sa nevyťahuj, na boháča sa nespoliehaj, devätoro remesiel, desiate bieda, chudobný čert si musí drevo do pekla nosiť sám, spokojný človek je šťastný, aj keď je chudobný, nespokojný človek je smutný, aj keď oplýva bohatstvom, priviedol ho na žobrácku palicu, chudáka trápi to, čo bude jesť, boháča to, čo práve zjedol, bohatstvo dočasu, chudoba naveky, bohatí ľudia sa tešia peniazmi, chudobní deťmi, bieda všetkému naučí, kto robil, zarobil, má na stole slíže, kto zaháľa, hlad omáľa, suchú labu líže, keď kameň melie, múka bude, keď jazyk melie bieda bude, mladí ležiaci, starí žobráci, chudoba nie je hanba, ale zlo, kto nemá chlieb je chudobný, kto nemá rozum, je ešte chudobnejší, keď ideš zvoľna, dohoní ťa bieda, keď ideš rýchlo, dohoníš biedu, za dobrotu na žobrotu, žobrák u žobráka nežobre, pes dvoch dvorov hladom umiera, kto je slepý? ten, kto nevidí svet iných, kto je nemý? ten, kto nevie povedať nič príjemné iným, kto je chudobný? ten, kto má priveľa túžob, kto je šťastný? ten, kto je šťastný s ostatnými, kto mnoho hostí domov vodí, chytro po žobraní chodí, milšia cnosť s chudobou ako hriech s ozdobou, zaspi hlad, vyspíš dva, k pšeničnému chlebu treba maslo, k ovsenému hlad, hlad je najlepšie korenie, kto si z lásky berie chudobnú ženu, máva veselé noci a smutné dni, kde je jedna bieda, je i druhá, musel by naozaj veľký hlad byť, aby pes psa zjedol, pre dobrotu, na žobrotu, prílišná dobrota – hotová žobrota, ak pustíš biedu oblokom, dverami ju nevyženieš, panské rúcho, žobrácke brucho, lenivosť a bieda ruka v ruke chodia, dlhé spanie, žobrácke kochanie, biedu kúpiš, biedou ti ostane,