Citáty a múdrosti - omyly

Citáty o omyloch a múdrosti týkajúce sa chýb a mýlenia

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti omyly

ak nie ste pripravení mýliť sa, nikdy neprídete s ničím originálnym, náš školský systém má iba dve chyby: 1, čo učíme, 2, ako to učíme, nie som povinný byť taký, aký by som podľa iných mal byť, je to ich omyl, nie moje zlyhanie, testovanie sw nikdy nedokáže, že je softvér bez chyby, môže len preukázať, že je chybný, v blízkosti chýb rastú výsledky, chyby nerobia len tí, ktorí spia, pokiaľ nerobíte chyby, nezaoberáte sa dostatočne zložitými vecami a to je chyba, mýliť sa je ľudské, preto sú tyrani neomylní, mýliť sa je ľudské, zlyhania sú poučné, človek, ktorý skutočne premýšľa, sa učí rovnako zo svojich omylov, ako zo svojich úspechov je lepšie mať výbušnú povahu, aj keď sa často dopúšťame chýb, než byť úzkostlivo a nemiestne opatrný každé tvoje rozhodnutie môže byť chybou ľudia zlyhávajú nie preto, že chyba je v nich, ale preto, že zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá vedie k úspechu najväčšia zo všetkých chýb je nerobiť nič, keď môžeme vykonať aspoň málo najväčšou chybou skôr je, že už od prvého dňa učia, že robiť chyby je zlé najväčšou chybou, ktorú v živote môžeme urobiť je mať stále strach, že nejakú urobíme nehľadaj chyby, hľadaj nápravy neúspech je kľúčom k úspechu, každá chyba nás niečomu naučí nezahadzuj dobrý omyl, uč sa z neho prílišná horlivosť pôsobí iba omyly skúsenosť ma naučila, že to najdôležitejšie je neurobiť chybu a aj keď to človek posral, nestratiť lesk a ísť do toho znova ten, kto sa nikdy nedopustil chyby sa nikdy nepokúsil o nič nové úspech nespočíva v nerobení chýb, ale v nerobení tých istých chýb znovu úspešný človek profituje zo svojich chýb a skúša to znova a inak v reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa, v škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia život nie je dráma, ale komédia, neber sa príliš vážne, zasmej sa na vlastných chybách a omyloch bez chyby kto na svete? nikto nie je bez chyby, len chvíľkový hosť každú chybu v tvojom dome zbadá, ak nepoznáš svoju chybu, urobíš ďalšiu, šetri ľudí a hovor o chybách, pomyslením na vlastné chyby zabudneme na chyby iných, ak nepriznávaš svoju chybu, robíš zase ďalšiu, keď sa mýli učenec, pácha učený omyl, víno má dve chyby: keď do neho nalejeme vodu, bude zlé, keď nedolejeme, bude zle nám, keby nebolo keby, nebolo by chyby, človek sa učí na vlastných chybách, nijaký človek nie je bez chyby a nijaká cesta bez úhonu, svoje chyby nikto nechce vidieť, každý sa učí na vlastných chybách, cudzie chyby máme na očiach, svoje za chrbtom, zima bez ľadu, kaša bez medu, potok bez ryby, to sú samé chyby, nie je ryba bez kostí a človek bez chýb, aj malé chyby môžu zmariť veľké nádeje, múdry sa mýli denne sedemkrát, keď dobrý človek neuzná svoje omyly a vždy sa snaží ospravedlňovať, z dobrého človeka sa môže chytro stať veľmi zlý, toto vysvetlenie je horšie než sama chyba, z rybačky ryby, z chybičky chyby, keď ťa niekto sklame raz, je to jeho chyba, keď ťa sklame druhý krát, to už je tvoja chyba, hlavná rada ako radostne žiť: verme, že život sme dostali pre radosť, ak sa radosť stráca, hľadajme, v čom sme sa mýlili, prvá chyba kladie lavičku druhej, chybami sa človek učí, omyly múdreho človeka sa podobajú zatmeniu slnka, keď sa mýli, všetci to vidia, a vidia aj jeho nápravu polovicu noci premýšľaj o svojich chybách, až nad ránom vyratúvaj chyby iných, nejedno vysvetlenie je horšie ako samotná chyba, kde niet lásky, vynikne každá chyba, učíme sa na vlastných chybách, lepšie je dvakrát sa radiť ako naraz chybu spraviť, mýlia sa tí, ktorí dúfajú, že si vystačia sami, kto hľadá priateľa bez chyby, zostane bez priateľov, starý omyl má viac priateľov ako nová pravda, ako sa môžeme cvičiť v pokore: čo najmenej o sebe hovoriť, nezaoberať sa sám sebou, nechcieť usmerňovať záležitosti iných, radostne prijímať opačné názory a napomenutia, nevšímať si chyby iných, ustúpiť v diskusii, aj keď mám pravdu, byť láskavý a milý, aj keď ma niekto pobúri, prijímať nevšímavosť, vybrať si vždy to, čo je ťažšie, vyhýbať sa zvláštnostiam, chyby robia človeka sympatickým, jeden z najväčších omylov je, keď si mladé hlavy myslia, že stratia originalitu, keď uznajú pravdy, ktoré uznal už dakto pred nimi, keď sa mýlim, môže to každý poznať, keď luhám, tak nie, kto už nemiluje a nerobí chyby, nech sa dá pochovať, len čo začíname hovoriť, začíname sa mýliť, len príroda vie, čo chce,,, nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby, tie robí len človek, len tí ľudia nerobia chyby, ktorí sa nikdy nepokúsili robiť niečo, čo stojí za to, najväčší omyl je, keď si mladé dobré hlavy myslia, že stratia originalitu, ak uznajú pravdy, ktoré už uznal niekto pred nimi, niektorí ľudia nerobia chyby preto, že sa vôbec nepokúsili robiť niečo, čo stojí za to, omyl je dobrý, nová pravda nie je škodlivejšia, ako starý omyl, pre pochopenie pravdy potrebujeme oveľa viac ako schopnosť brániť omyly, sebaláska zveličuje rovnako naše chyby i cnosti, ustavične jeme šalát z pravdy a omylov, vyhľadávanie ľudských chýb je jediná zábava, z ktorej sa možno tešiť, najväčšia chyba, ktorú môžete v živote urobiť, je mať stále strach, že nejakú urobíte, večné hľadanie cudzích chýb je jednou z najväčších chýb vlastných, kapitalizmus má jednu chybu: nerovnomerné rozdelenie bohatstva, socializmus má, naopak, jednu cnosť, rovnomerné rozdelenie biedy, nehovorte o chybách, tie budú hovoriť sami za seba,