Citáty a múdrosti - problémy

problémové citáty, múdrosti a citáty o problémoch

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti problémy

problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo vieme, no v skutočnosti je to inak, príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť,  väčšina ľudí potrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, kríza je produktívny stav, človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy, každý úspešný projekt pripomína v rozpracovanom štádiu katastrofu, akýkoľvek veľký alebo zložitý je váš problém, zmätok zmizne, ak urobíte jeden malý krôčik k riešeniu, urobte niečo, priemerný človek je konformista, strádanie a katastrofy prijíma ako krava stojaca v daždi, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ľudia sú používaní a veci sú milované! v súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú, na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené, aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú, ak by sme všetci hodili naše problémy na pílu a videli problémy ostatných ľudí, okamžite by sme si tie naše vzali späť každý problém má svoje riešenie, ktoré je jednoduché, jasné a mylné každý problém nesie pre vás v rukách darček keď má niekto s tebou problém, pamätaj, že stále je to jeho problém neexistuje taký problém, ktorý by pre teba vo svojich rukách nemal dar, vyhľadávaš problémy, pretože potrebuješ ich dary prekážky vás nemôžu zastaviť, problémy vás nemôžu zastaviť, a predovšetkým, iní ľudia vás nemôžu zastaviť, len vy môžete zastaviť sami seba problémom škôl je, že vám najprv dajú odpoveď a potom otázku, o tom ale život nie je problémy zocelia tvoj charakter rozdeľte každý problém na toľko častí, koľko len viete, aby ste problém vyriešili sústreďte sa na riešenie, nie na problém tvoja práca sa o teba nepostará, keď budeš v živote chorý alebo keď budeš mať problémy, tvoji priatelia áno, zostaň s nimi v kontakte väčšina ľudí spotrebuje viac energie na hovorenie o problémoch, než na ich riešenie vo chvíli, keď sa ľudia rozhodnú čeliť problému, zistia, že sú omnoho schopnejší, ako si mysleli vyhýbajte sa problémom a nikdy nebudete patriť k tým, ktorí ich prekonávajú dobre pomenovaný problém je spolovice vyriešený problém keď má problém riešenie, nemá zmysel robiť si starosti, ak nemá riešenie, starosti aj tak nepomôžu, prevádzajte veľké problémy na menšie a menšie, a oni nakoniec prestanú existovať! všetky manželstvá sú šťastné, to spoločné raňajky sú na príčine všetkých neskorších problémov, nedostatok peňazí je problém, akému niet páru, nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým myslením, aké sme mali, keď sme ich vytvorili, katastrofa je to, že všetko ide takto ďalej, každé riešenie problému je nový problém, problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu, večne tápame v problémoch, človek, ktorý nemá žiadne problémy, vypadol z hry života, žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode, masa sa z katastrofy poučí tak málo, ako sa naučí pokusný králik o biológii, hospodárske krízy rozšírili rad jedlých húb, nesmrteľnosť, väčšiu ekologickú katastrofu si nemožno predstaviť, ak problém má riešenie, tak prečo sa strachovať? ak problém nemá riešenie, tak prečo sa strachovať? problém s dnešnou mládežou je, že už k nej nepatríme, len ignoranti môžu s presvedčením tvrdiť, že veda nikdy nebude schopná vyriešiť ten, či onen problém, je to dočista trojfajkový problém, každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať, niekedy sa pýtam sám seba, ako sa mohlo stať, že práve ja som vymyslel teóriu relativity, dôvod je, myslím, v tom, že normálny mládenec sa nikdy nesužuje premýšľaním o problémoch priestoru a času, na také veci si urobil názor už ako dieťa, môj intelektuálny vývoj bol však oneskorený, čo spôsobilo, že som sa začal trápiť priestorom a časom, až keď som dospieval, problémom nie je atómová energia, ale ľudské srdce, uvoľnenie atómovej energie zmenilo všetko, okrem nášho spôsobu myslenia a teraz sa bezbranní rútime do katastrofy, väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, kríza je produktívny stav, človek z nej musí však odstrániť príchuť katastrofy, problém: nemáme zákaz slobody zmýšľania, ale náklady na slobodu zmýšľania narástli, otvorené problémy môžu vyriešiť len otvorené hlavy, čím viac ľudia myslia, tým väčšmi sa blíži katastrofa, moja politika? nikdy som nijakú nemal, dbal som vždy na to, aby som podľa možnosti vyriešil čo najlepšie každodenné problémy, ťažkosti a problémy ma privádzajú k modlitbe, modlitba ma zasa zbavuje problémov a ťažkostí, už samotné fakty majú moc riešiť veľké problémy, len čo ľudia vymysleli peniaze, vyrobili si problém, ako ich získať, problémy života nemôžeme vyriešiť, pokiaľ sa nepustíme do ich riešenia, môže to vyzerať ako úplná samozrejmosť, ale veľká časť ľudstva to napriek tomu nie je schopná pochopiť, to preto, že než začneme problém riešiť, musíme zaň prijať zodpovednosť, nemôžeme ho vyriešiť, ak prehlásime: to sa mňa netýka, každé dieťa je umelec, problém je zostať umelcom aj keď vyrastie, jedine spoločnosť bez krýs je bez kríz, všetko, čo je v láske bez problémov, je jej skazou, pozrite sa, problém je v tom, že boh dal mužom mozog a penis, ale nie dostatok krvi, aby zásobovala oba naraz, veda nikdy nevyrieši jeden problém bez toho, aby nenarobila desať nových, ako sa treba správať, aby človek bol čo najmenej volaný na zodpovednosť, v ťažkostiach našiel pomoc a dožil sa bez problémov a nebezpečenstiev vysokého veku? vyhýbaj sa ľuďom hašterivým a vyhľadávaj ľudí súdnych, nesťažujte sa a nehovorte stále o svojich problémoch - 80 percent ľudí to nezaujíma a 20 percent si myslí, že si to zaslúžite, kríza mileneckého vzťahu nastáva v okamihu, keď dostanete zálusk na dcéru svojej milenky, nepochybne jestvuje neviditeľný svet, problémom je, že ako ďaleko je od stredu mesta a dokedy má denne otvorené, spoločnosť je v kríze na rozdiel od určitých jednotlivcov, ak vedomosti môžu vytvárať problémy, nie je to ignorantstvo čo ich vie vyriešiť, každý problém má v rukách nejaký dar pre teba, neexistuje taká katastrofa, ktorá sa nemôže stať požehnaním a neexistuje také požehnanie, ktoré sa nemôže stať katastrofou, neexistuje taký veľký problém, aby sa od neho nedalo ujsť, nestrácam čas premýšľaním nad problémom, ktorý nemôžem priamo ovplyvniť, v týchto veľkých krízach srdce buď pukne alebo sa zatvrdí, život je riešenie problémov, žiaden problém nie je taký malý, aby vám nemohol prerásť cez hlavu, zdá sa, že najviac problémov vo svete pochádza od príliš usilovných ľudí, keby len politici a vedci boli lenivejší, o čo by sme všetci boli šťastnejší, zaveďme na školách hodiny samoliečiteľstva a máme po problémoch so zdravotníctvom, výsledkom aritmetických výpočtov je vždy riešenie rovnice – nie riešenie problému, vynikajúci ľudia hovoria o problémoch, priemerní ľudia o udalostiach a ľudia malí o svojich známych, výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku dať,