Citáty a múdrosti - podnikanie

citáty a múdrosti o podnikaní

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti podnikanie

ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najskôr seba človek, ktorý robí úspech významného podniku nikdy nenarieka kvôli davu, robí to všetko pre seba, treba na to nervy a kopec driny, úspešný človek má oboje, každý môže zlyhať, dav obdivuje človeka, ktorý ma dosť sebaistoty, aby sa chopil príležitostí, tieto príležitostí sú predsa len najdôležitejšie veci, človek, ktorý sa snaží uspieť, musí čakať, že bude kritizovaný, ľudia nemajú trpezlivosť budovať biznis 3 roky, ale majú trpezlivosť chodiť do práce a zamestnania 40 rokov nikdy by ste kvôli svojmu biznisu nemali zanedbávať svoju rodinu šťastie v podnikaní je trvanlivé ako pena na volovom pysku, podnik, ktorý neprináša nič viac ako peniaze, je úbohý podnik, na určitom stupni vojenskej organizácie kam sa naše vzory, európania, už takmer dostali, niet rozdielu medzi najschopnejším a najhlúpejším vojvodcom, lebo ani jeden nevyhovuje, mnoho podnikov trpí ešte nadmernými zásobami – byrokratov,,, dôchodca je človek, ktorý opustí brány podniku a vráti sa na jeho vrátnicu, čo je v súkromnom podnikaní najmenej prebádané? dane! dane! dane! podnikanie je zdravé, dravé, dravé,,, kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt (osobu, organizáciu), to však znamená, že tomuto subjektu, či už je to osud, “spoločnosť”, vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc, nie je dobré prevádzať zmeny základnej štruktúry príliš často, pretože žiadna organizácia ani jednotlivec sa nedokáže vyrovnať s príliš veľa zmenami naraz, v organizáciách s viac ako päťsto ľuďmi nebude vrcholový vedúci kategóriu jednoduchých ľudí poznať osobne či dokonca ani podľa mena, je však potrebné, aby na tohoto jednotlivca neustále myslel - a kedykoľvek je to možné, aby sa s ním i porozprával, vtlačte svojmu podniku jasne definovaný, disciplinovaný a pritom zábavný pracovný štýl, ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba, základom podnikania je zákazník, vďaka ktorému existuje, teda zákazník dáva zamestnanie, veľké organizácie nemôžu byť pružné, veľká organizácia je efektívna skôr svojou hmotou ako svojou agilnosťou, blchy dokážu skákať niekoľkonásobne vyššie ako je ich vlastná výška, ale slon nie, vedenie, ktoré nedosahuje úspešné výsledky, vydrží v podniku len päť rokov, naproti tomu vedenie, ktoré dosahuje dobré výsledky, vydrží až pol desaťročia, v podnikaní neexistujú priatelia, sú len veritelia a dlžníci, v každej organizácii je vyhradené miesto pre hlupáka – len nie je jasné, ktoré to je, sme taký veľký podnik, že niet v ňom dňa bez oslavy, proti byrokratickej organizácii sa môže postaviť len ďalšia byrokratická organizácia, podnikanie je proces, založený na metóde náhodného výskytu výhier a prehier, napriek tomu pre istotu počítajte s tromi prehrami na jednu výhru, niektoré podniky manažmenty nespasia ale spasú, najviac býval v podniku vyčerpaný fond odmien, láska na prvý pohľad je riskantný podnik, kvôli preceneniu konkurencie sa dostal do ťažkostí sotva nejaký podnik, ale kvôli podceneniu áno, keď niečo začnete odôvodňovať, už je to pochybný podnik, keď má človek život pevne v rukách, nájde si čas na všetko, je to len otázka rozumu a dokonalej organizácie, jednou z chýb, ktorej sa môže dopustiť šéf podniku je, že si myslí, že je pánom firmy, ktorú riadi, človek je rušivý element každej organizácie, človek by nikdy nemal prijímať ľudí, ktorých mu odporúčajú priatelia alebo spolupracovníci, v zdravo vedenom podniku je každý cit brzdou, bankrot je skrat vo vedení podniku,