Citáty a múdrosti - túžba

citáty o túžbe a túžení, túžebné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti túžba

ľudia budú vždy radi za radu, ktorá sa zhoduje s ich túžbou, kľúčom k úspechu je zamerať svoju myseľ na veci, po ktorých túžime, nie na veci, z ktorých máme strach motivácia začína túžbou, keď niečo chceš, máš motív to získať občas je treba proste zatnúť zuby a urobiť niečo, čo práve nechceš, aby si mohol v budúcnosti robiť to, po čom túžiš ty sám buď tou zmenou, ktorú túžiš uzrieť vo svete! v hlave máš rozum a v teniskách nohy, to znamená, že môžeš ísť na akékoľvek miesta, po ktorých túžiš veľké duše majú vôľu, tie malé len priania a túžby viem, že čo chcem, je nad moje sily, ale ten, kto mi dal túžbu, dá mi aj silu spraviť nemožné všetci sme motivovaní túžbou po uznaní, čím je človek úspešnejší, tým viac je inšpirovaný k sláve začiatkom všetkých úspechov je túžba, pamätajte si to! slabá túžba prinesie slabé výsledky, tak ako malý ohník vydá málo tepla kto po cudzom túži, o svoje príde, po čom v mladosti túžime, v starobe zahadzujeme, veľké duše majú vôľu, tie malé iba priania a túžby, túžba sa nikdy nenasýti, kto je slepý? ten, kto nevidí svet iných, kto je nemý? ten, kto nevie povedať nič príjemné iným, kto je chudobný? ten, kto má priveľa túžob, kto je šťastný? ten, kto je šťastný s ostatnými, nepredstavujte si, že láska musí byť niečím mimoriadnym, ak má byť pravá a vrúcna, nie! to, čo potrebujeme, k svojej láske, je trvalá túžba milovať toho, koho milujeme, telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska, veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky, dokonalosť je norma nebies, iba túžba po dokonalosti je ľudskou normou, nešťastní ľudia sú tí, ktorých túžby a úsilia nie sú úmerné ich schopnostiam a výsledkom práce, pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou, ľudia túžia po dojmoch a sú nadšení tým, kto ich vie obratne vyvolať, nakoniec človek miluje svoju túžbu, a nie to vytúžené, pozeráte dohora, ak túžite po povznesení, ja pozerám nadol, lebo povznesený som, kto z vás sa dokáže smiať a zároveň byť povznesený? rozprávať túžim, ako sa telá odelia do nového tvaru, usilujeme sa o zakázané a túžime po tom, čo je nám odoprené, zločinná túžba po majetku, kto túži a nekoná, šíri nákazu, lebo chcieť a nekonať je mor, tí, čo potláčajú túžbu, robia tak preto, že ich túžba je dosť slabá, aby sa dala potlačiť, láska je túžba niečo dávať a nie dostávať, nijaké plané túžby úrodu neprinášajú, iba práca, snáď najskôr sa nám zunujú tie veci, po ktorých najviac túžime, všetok pokrok sa zakladá na všeobecne vrodenej túžbe každého organizmu žiť nad svoje prostriedky, dokonca aj v pohľade snehuliaka som vyčítal túžbu po večnosti, plod ovocného stromu nepredstavuje štedrosť, či túžbu po pokračovaní, strach z tmy neznamená vždy túžbu po svetle, túžba neumiera, nanajvýš sa splní, vždy túžime po inom ročnom období, duševné choroby sú: nesmierna túžba po bohatstve, po rozkošiach a po sláve, múdrosť je umenie vedieť, po čom túžiť a čoho sa vyvarovať, nech túžba počúva rozum, zdržanlivosť je ovládanie túžob riadené rozumom, v pätnástich rokoch sa môj duch zaoberal štúdiom, v tridsiatke som nadobudol pevné názory, v štyridsiatke som prestal pochybovať, v päťdesiatke som poznal vôľu nebies, v šesťdesiatke bolo moje ucho spoľahlivým nástrojom na prijímanie právd, v sedemdesiatich môžem nasledovať túžby môjho srdca bez toho, aby som porušoval akékoľvek pravidlá, my nie sme šťastní a šťastie neexistuje, môžeme po ňom iba túžiť, vnútri každého kultivovaného dospelého je malé dieťa, ktoré zomiera túžbou dostať sa von, v starobe ešte väčšmi ako po mladosti túžime po túžbach mladosti, z kazateľníc a novín prichádza záplava fráz, ktoré odsudzujú, keď sa niekto usiluje o bohatstvo, ale keby ľudia poslúchli týchto moralistov a vzdali by sa svojich plánov na zbohatnutie, moralisti by museli staviť všetko na jednu kartu a znovu rozdúchať v ľuďoch túžbu po bohatstve a moci, inak by totiž civilizácia zahynula, nekazme si to čo máme túžbou po tom čo nemáme, ale zvážme, či i to čo máme teraz, bolo kedysi predmetom našej túžby, prevracal sa vo svojej túžbe ako väzeň vo svojej cele, láska je privyknutie k nedostatkom iného pohlavia, umožnené túžbou po vzájomnom splynutí, aj tie najnevinnejšie túžby majú v sebe to zlé, že si nás podrobujú a robia závislými od iných, ak je pravda, že túžba skrášli všetko, čo sa snaží dosiahnuť, potom túžba po neznámom skrášli celý vesmír, chudák bez túžob vlastní ten najväčší poklad - má sám seba, múdri ľudia merajú svoje túžby krátkosťou života, ľahšie je potlačiť prvú túžbu než znášať to, čo príde po nej, nie je zmyslom túžby, aby sa splnila, najvrúcnejšia čistá túžba srdca sa vždy vyplní, mnohí kydajú hnoj z túžby dostať sa k válovu, niektorí túžia zdolať osemtisícovku len v platovej oblasti, človek odjakživa túžil po tom, čo nemá, po sedle túži lenivý býk a žrebec zasa chcel by orať, čo spôsobuje, že láska, ktorá sa zrodila z túžby, žije dlhšie ako túžba? šťastný je ten, kto pri svojom bohatstve môže vyhovieť svojim túžbam, oveľa šťastnejší je však ten, kto vôbec nemá túžby, všetky nádeje a túžby človeka sa smrťou stávajú nezmyselnými, to, čo môže dať človeku zmysel musí byť v stave stretnúť sa so smrťou, je normálne obliekať sa do oblečenia, ktoré sme si kúpili kvôli práci a jazdiť v premávke autom do práce, ktoré stále splácame, ale aby sme dostali prácu, po ktorej túžime, musíme najskôr zaplatiť oblečenie, auto a dom, a dom je aj tak celý deň prázdny len preto, aby sme si mohli dovoliť v ňom bývať, človek nevie, po čom túži najviac: hádam po úteku, láska trvá, len kým niečo očakáva, láska bez túžob je stromom bez spevu, kde je najmenej slobody, je vášnivá túžba po moci najpálčivejšia a najsvedomitejšia, túžba po kontemplácii je všeobecná, po duševnej stránke je tým, čím je po stránke telesnej pohlavná túžba - pôvodnou hybnou silou ľudstva, každý slušný človek túži po vnútornom a vonkajšom poriadku, ale neznesie, keď ho je príliš veľa, túžite po slobode? smrť vás vyslobodí! všetci diabli túžia po nebi, ten, kto zasvätil svoj život duševnému sebazdokonaľovaniu, nemôže byť nespokojný, lebo to, po čom túži, je vždy v jeho moci, tyranstvo väzí v túžbe za všeobecným a ľubovoľným vládnutím, žena odpustí všetko, s výnimkou toho, že nevzbudila túžbu, väčšina z nás osamelosť trpí a túži uniknúť za múry svojej individuálnej identity do stavu, v ktorom by sa cítili viac spojení s okolitým svetom, zamilovanosť je pocit, ktorý nám takýto únik umožňuje, podstatou tohoto javu je totiž náhle zrútenie časti hradieb nášho ega, čo nám umožňuje splynúť s identitou inej osoby, človek ktorý dokáže svoje žiadosti a túžby podriadiť rozumu, človek vyrovnaný, vyznačujúci sa sebakontrolou a sebadisciplínou si zaslúži označenie sofrón dosiahneš všetko, po čom túžiš, nešťastník, kedysi pradávno sme boli jedno, a tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska, moje srdce ešte túžbou žije, chce ešte mnohé poznávať, piť zo snov dúšky fantázie a láskou utíšiť svoj hlad, jeho túžba po zmene sa mu splnila - našli mu ischemické zmeny,