Citáty a múdrosti - peklo

citáty o pekle a pekelné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti peklo

ani čert nie je taký čierny, ako ho maľujú, čím krajší, tým čertu milší, čo čert vzal, to nevráti, hriešne peniaze idú do čerta, i v pekle dobre, keď máš strýca diabla, na peniazoch čert sedí, pán boh stvoril vrany a čert politické strany, raz do roka i v pekle hostina býva, slúži za groš i čertu i pánu bohu, spolky čertove volky, ak prechádzate peklom, nezastavujte udrel sa čert o božie muky, čo vylúčiš, čertu poručíš, urob čertovi dobre, peklom sa ti odmení, kde sa vadia, tam sa čerti na svadbe krútia, nespomínaj čerta, je ti za pätami, za peniaze naučíš aj čerta modliť sa, nehľadaj u čerta svätenú vodu, široká cesta do pekla a do neba úzka, čo je šeptom, to je s čertom, väčšina krčiem má korene v pekle, svätý, len uši mu z pekla trčia, keď čert vzal kravu, nech vezme aj teľa, nehryz s čertom orechy, kam nemôže čert, pošle starú babu, keď čert nespí, aj anjel sa obzerá, s vlkom spolky – čert berie ovce i volky, pán je i v pekle pánom, v starobe sa i čerta stane mních, zavesil mu čerta na krk, čert v čase núdze aj muchy žerie, s čertom zle, bez neho ešte horšie, môžeš čerta do desiatich kostolov vodiť, vždy len čertom bude, keď máš strýka diabla je dobre i v pekle, na šábes má aj zloduch v pekle pokoj, čerta vyženieš, desať priženieš, dobre bude, keď čert umrie a peklo zhorí, vonku sa všetci čerti ženia, dávno toho čert vzal, čo sebe zlé prial, urob čertovi dobre, zanesie ťa do pekla, do šiesteho češ, do šestnásteho hreš, do dvadsiateho strež a po dvadsiatom ďakuj tomu, kto vyvedie čerta z domu, poslať koho do čerta, čert matku zabil a vyhováral sa, že bola hustá hmla, zápal bohu sviecu a čertovi hlaveň, čert čerta nájde, bojí sa toho ako čert svätenej vody, chudobný čert si musí drevo do pekla nosiť sám, iba jedna macocha bola dobrá, i tú čert vzal, keby nebolo hriechu, zvady, nebolo by pekla, dobre je, keď sa čertovi sviečočka zapáli, čert vždy na jednu hŕbu serie, aký čert, taký diabol, kde čert nemôže nič vykonať, tam pošle starú babu, čert aj hriechy medom osladí, kde kresťan kostol postaví, tam čert krčmu pristaví, ani čert nie je taký čierny ako ho maľujú, komu pán boh, tomu všetci svätí, komu čert, tomu všetci kati, káva nech je čierna ako diabol, horúca ako peklo a sladká ako láska, čert požehnal, čert vzal, podaj čertovi prst, vezme celú ruku, never čertu, ani starej babe, čert za diabla sa zaručil, pánom je i v pekle dobre, čerta neobrátiš, čo ten svet prevrátiš, čert svoje a sedliak svoje, za jazykom i do pekla trafíš, keď už mám ísť do pekla, pôjdem aspoň na peknom koni, ako robil, tak sa mal, čertu slúžil, čert ho vzal, záhaľka, čertova podhlávka, aj čert bol krásny, keď bol mladý, čo prišlo od čerta, ide do čerta, každý čert krivý, lakomý na peniaze ako čert na dušu, čert by vzal hrnčiara, keby jeden hrniec naveky trval, pýcha peklom dýcha, bude z neho toľko ako z čerta apoštol, najmúdrejšie je, keď je človek s pánombohom zadobre, i s čertom nie za zle, dobre je aj v pekle mať priateľa, pri každom kostole má čert kaplnku, kde ťa tam čerti nesú,