Citáty a múdrosti - sloboda

citáty o slobode a slobodné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti sloboda

nikto nie je tak beznádejne zotročený ako ten, kto sa mylne domnieva, že je slobodný, slobodu nedosiahneme hľadaním slobody, ale hľadaním pravdy, ak slovo sloboda niečo znamená, tak je to právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť, nikto nie je slobodný, kým nie je svojím pánom, sloboda znamená zodpovednosť, práve preto má z nej väčšina ľudí strach, ak sa pozorne zahľadíš na svoje kotníky, zistíš, že tam nie sú žiadne reťaze, si slobodný a so svojim životom môžeš robiť čokoľvek disciplína nie je na to, aby spútavala slobodu, ale aby jej dávala vznik kto si myslí, že mu slobodu druhí vybojujú, ten jej nie je hodný človek bez slobody je ako ryba bez vody, bieda mení slobodu na otroctvo, bez rozumnej slobody nemá život lahody, slobodný mládenec je páv, zasnúbený je lev, ženatý muž je somár, je ľahšie zostať sto rokov slobodný ako byť mesiac vdovec, iba ten si zaslúži slobodu a lásku, kto si ju vie udržať, len ten si zaslúži slobodu a život, kto si ich denno-denne musí vždy odznova dobývať, najviac sa dovoláva slobody tlače ten, kto ju chce zneužiť, neoceniteľná výhoda slobody nie je v tom, že robíme všetko, čo sa nám uráči a k čomu nás okolnosti navádzajú, ale že môžeme bez prekážok a tajností priamočiaro robiť to, čo považujeme za správne a výhodné, zákonodarcovia a revolucionári, ktorí sľubujú zároveň rovnosť a slobodu, sú fantasti alebo šarlatáni, sloboda myslenia je jediná pravá a najväčšia sloboda, ktorú človek môže dosiahnuť, beda tomu, kto zostáva nestranný pred krvácajúcimi ranami slobody, keď sa vráti sloboda, vrátim sa aj ja, len ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom, sloboda je poznaná nutnosť, nebezpečenstvo reči pre duchovnú slobodu tkvie v tom, že každé slovo j e vlastne predsudkom, kto rád prijíma dary, stráca slobodu, sloboda je luxus, ktorý si nemôže dovoliť každý, bez slobody ide život pospiatky, načo ti je chvastať sa, že si slobodný človek? či nemusíš presne platiť dane, hoci sú ti protivné? mŕtvi sú slobodní, ohrada cintorína je pre živých, vták, ktorý sa ešte nenaučil lietať, nevie, čo je sloboda, čím dlhšie ostáva človek slobodný, tým je slávnejší, neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia, sloboda nie je odmena, ani vyznamenanie, ktoré oslavujeme pri šampanskom, nie je to ani darček, kazeta s maškrtami, po ktorých sa len zalizujeme, ach, práve naopak, je to hrdlovisko, diaľkový beh,,, úmorný a v úplnej osamotenosti, manželstvo funguje najlepšie ako basa, zostávajú tak trochu slobodní, aby sme mohli byť slobodní, sme otroci zákonov, myšlienky sú slobodné, sloboda nie je bez účasti na moci, spomienka na otroctvo nech urobí slobodu ešte príjemnejšou, všetci sme podriadení zákonom, aby sme mohli byť slobodní, učiteľ morálky má zostať slobodným, disciplína nie je na to, aby sputnávala slobodu, ale aby jej umožňovala vzniknúť, nenávidím špenát, pretože je beztvárny ako sloboda, slobodnú vôľu majú mnohí v ústach, ale nemnohí v duchu, základným princípom našej slobody je sloboda vôle, ktorej majú mnohí plné ústa, avšak nemnohí jej rozumejú, univerzita by mala byť miestom svetla, slobody a učenosti, čo je liberté? sloboda, aká sloboda? rovnaká sloboda pre všetkých robiť všetko, čo sa im páči v medziach zákona, kedy možno robiť všetko, čo sa človeku páči? keď máš milión, ale dáva sloboda každému po milióne? človek bez milióna nie je ten, kto robí všetko to, čo sa mu páči, ale ten, s ktorým (druhí) robia všetko to, čo sa im páči, a čo z toho vyplýva? vyplýva to, že okrem slobody existuje rovnosť, a síce rovnosť pred zákonom, niet pre človeka nič vábnejšieho ako sloboda jeho svedomia, ale niet ani nič mučivejšieho, slobodu ľudí si môže privlastniť iba ten, kto upokojí ich svedomie, začínam od neobmedzenej slobody, ale končím v neobmedzenom despotizme, slobodu nemožno dosiahnuť uspokojovaním jalových želaní, ale naopak, oslobodením sa od takýchto želaní, keď máš niečo rád, pusti to na slobodu a keď sa ti to do troch mesiacov nevráti, choď na poľovačku a zastreľ to, je rovnosť niečo iné ako popretie slobody, všetkého vyššieho, ba dokonca aj prírody? rovnosť znamená otroctvo, príjemné myšlienky si nevyžadujú slobodu, potrebujú ju práve tie nepríjemné, sloboda hrozí, že sa zvrhne na svojvôľu, pokiaľ sa neprežíva v zodpovednosti, bez slobody myslenia nemôže existovať žiadna múdrosť a bez slobody slova nemôže existovať žiadna sloboda, nepredávajte počestnosť, aby ste si kúpili bohatstvo, ani slobodu, aby ste si kúpili moc, tí, čo sa dokážu vzdať základnej slobody, aby získali trochu dočasnej bezpečnosti, nezaslúžia si ani slobodu ani bezpečnosť, ženatí muži nežijú dlhšie ako slobodní, to sa im iba zdá, problém: nemáme zákaz slobody zmýšľania, ale náklady na slobodu zmýšľania narástli, sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa, celé primitívne národy vyhynuli preto, že im obmedzili slobodu pohybu, tvorivý človek vymyslel stroje, aby sa mu ľahšie a slobodnejšie žilo, no potom sa stal ich otrokom, človek môže byť zničený, ale nikdy porazený, sloboda môže byť dočasne zničená, ale nikdy, nikdy nebude porazená, kto žije v strachu, nebude podľa mňa nikdy slobodný, jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti, len pokiaľ je človek celkom jednoduchý, je slobodný, sloboda je schodisko s tisíc schodmi, výťahom sa však ísť nedá, slová znovu nadobudnutá sloboda znejú sladko, každá bezuzdná sloboda vedie k anarchii, ktorá sťažuje život, ak predpokladáte, že nádej neexistuje, zaručujete, že nádej nebude, ak predpokladáte, že existuje inštinkt slobody, že existujú príležitosti zmeniť veci, existuje možnosť, že môžete prispieť k vytvoreniu lepšieho sveta, hroby slobody sú kolískami budúcnosti, kde je najmenej slobody, je vášnivá túžba po moci najpálčivejšia a najsvedomitejšia, láska k moci a láska k slobode si večne odporujú, v slobodnom a rovnoprávnom boji je pravda nepremožiteľná a jej víťazstvo nad lžou je väčšie ako všetky zákazy, premýšľanie o smrti je premýšľanie o slobode, sloboda, to je právo robiť to, čo dovoľujú zákony, zúfalstvo robí človeka slobodným a nádej otrokom, človek je vnútorne vždy slobodný, keď chce, jeho sloboda je vždy slobodou v určitej situácii a vo veľmi ťažkých podmienkach nie je ničím, než vedomím nutnosti, v mojich očiach žije slobodný muž iba polovičný život,