Citáty a múdrosti - rodina

citáty a múdrosti o rodine, rodinné citáty

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti rodina

skôr, ako povieš dieťaťu nie, rozmýšľaj, akým spôsobom by sa dalo povedať áno, nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať seba pred deťmi, mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, deti viac potrebujú vzory ako kritikov, aký otec taký syn, aké drevo taký klin, bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom, deti bez rodičov ako voz bez oja, chudoba je prísna matka, ale má súcne deti, kto má deti, má žiaľ, kto má statok má škodu, malému dieťaťu nôž do ruky nedávaj, nedávaj dieťaťu všetko po vôli, nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie, neobmedzuj vzdelanie svojich detí na svoje vlastné vedomosti, pretože oni sa narodili v inej dobe, ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra, iba deti, ktoré nepočúvajú, môžu sa stať lepšími ako sú ich rodičia nikdy by ste kvôli svojmu biznisu nemali zanedbávať svoju rodinu rodina je to najdôležitejšie, čo v živote máš čo dieťaťu nôž, to žene peniaze, aký otec taký syn, aký mlynár taký mlyn, lenivá matka – usilovná dcéra, dobré deti sa vychovávajú samé, deti moje nekradnite, čo vidíte uchmatnite , ja som starý, nekradol som, čo som videl, uchmatol som, syna kedy chceš oženíš , dievku vydáš, keď môžeš, nauč sa, syn môj, piť, na starosť akoby si našiel, nestavaj sedem kostolov, ale vychovaj sedem deti, s dieťaťom rastie aj jeho tanier, pohosti otca, aj keby si mal sám týždeň hladovať, čo otec nazhromaždil motykou, to syn rozhadzuje lopatou, jeden otec je lepší ako sto učiteľov, mama je mama, otec je ocot, vychovať dieťa znamená vychovávať seba, aký pán, taký krám, takého i koňa mám, na špinavú podlahu, deti nikdy nič nevylejú, kto má peniaze a nemá deti, nie je naozaj bohatý, kto má deti a nemá peniaze, nie je naozaj chudobný, deti stráž štyrmi očami, čierna ovca rodiny, so svojimi myšlienkami zaobchádzaj ako s hosťami a so svojimi želaniami ako s deťmi, malé deti malé starosti, veľké deti veľké starosti, kto prvé dieťa dobre vychová, ten už aj ostatným poklad zanecháva, manželstvo bez detí je ako deň bez slnka, lepšie, keď plačú deti akoby plakali rodičia, mnoho cukru dieťaťu skazí zuby muža, dieťa špiní a derie, matka šije a perie, buď pravdivý i k dieťaťu, splň čo mu sľubuješ, inak ho naučíš lží, vzácnych predkov potomok, často býva holomok, náš pes a váš pes prekročili susedov plot, nuž sme rodina, deti bez rodiča ako voz bez oja, kto sa hanbí, nebude mať deti, nemému dieťaťu ani vlastná mať nerozumie, aby ste pochopili lásku svojich rodičov, musíte sami vychovávať deti, dve dcéry vydať alebo raz vyhorieť, na jedno príde, syna, ktorého máš najradšej, pošli na cesty, ľudia sa podobajú väčšmi na svoju dobu ako na svojich otcov, bohatí ľudia sa tešia peniazmi, chudobní deťmi, je mnoho milujúcich rodičov, ale málo milujúcich detí, keď nájde dieťa peniaze, kúpi si šteňa, čím je dieťaťu mlieko, tým je životu pravda, až keď ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom, skorej vychová jedna mať sedmoro detí ako sedmoro detí jednu matku, vlastné deti sú vždy lepšie a vlastné ženy vždy horšie, staršiemu poctivosť a deťom chleba s maslom, ak ti leží na srdci blaho tvojich detí, daj im zakúsiť trochu zimy a chladu, dobrý sused lepší ako rodina, deti ešte nikoho gazdom nespravili, za svojho otca nie je nikto zodpovedný, to je matkina záležitosť, deti a psy hneď poznajú, kto ich má rád, prvú polovicu života nám ničia rodičia, druhú deti, lepšie je, keď plačú deti ako rodičia, kto syna miluje, ten ho i tresce, čo dedina, to rodina, pretože žena rodí deti, má byť zvýhodnená, muž je otrokom, žena - matka rodiny, ktorá nie je šťastná doma nebude šťastná nikde, ak zomrie otec, plače duša, ak zomrie matka, plače srdce, aj vodu pi opatrne, ak sa na teba pozerá dieťa, dieťa žije len dovtedy bezstarostne, pokiaľ si samo na saku gombíky nezapne, kto si prvé dieťa dobre vychováva, ten už aj ostatným poklad zanecháva, oporou v starobe nezvyknú byť deti, ale palica, jeden otec skôr uživí desať detí ako desať detí jedného otca, vo svojich deťoch žijeme ďalej, dom bez detí, je ako zvon bez srdca,