Citáty a múdrosti - mladosť

citáty o mladosti a múdrosti na tému mladosť

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti mladosť

čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel, mladý sa má vyspať i na ľade, rada, ktorá mi pomohla: do štyridsiatky sa drž so starými, od štyridsiatky s mladými život je naplnením sna mladosti, mladí, majte svoj vlastný sen a uchovávajte si ho až do jeho podivuhodného naplnenia mladosť nie je obdobie života, ale stav mysle, mladé pivo čap vyráža, starobu si treba ctiť, mladosť brániť, mladosť žije z nádeje, staroba zo spomienok, opýta sa ťa starosť, kam si podel mladosť! po čom v mladosti túžime, v starobe zahadzujeme, mladí vždy musia začať od začiatku, mladý doktor musí mať tri cintoríny, v mladosti ženy milujeme – v starobe im rozumieme, mladosť sa živí s nami, staroba spomienkami, ako chodí starý rak, aj mladý sa učí tak, tvrdé mäso - tupý nôž, stará žena - mladý muž, mačka so psom v pitvore, dva kohúty na dvore : kde tých dvoje prebýva, nikdy dobre nebýva, domom sa počítajú roky a múdry človek je vždy mladý, mladý môže zomrieť, starý musí, mladý pracuje silou, starý rozumom, aj čert bol krásny, keď bol mladý, učenie v mladosti je rytie do kameňa, učenie v starobe je kreslenie do piesku, keď láska bola ešte mladá, mohli sme sedieť na ostrí meča, teraz by nám nestačil ani šesťdesiat lakťov dlhý diván, mladý nabývaj, starý užívaj! ak nepichá tŕň, keď je mladý, sotva bude niekedy pichať dotiaľ sa prút ohýba, kým je mladý, ešte si mladým nebol a už sa starým robíš! mladosť je choroba, z ktorej sa každým dňom trošku uzdravujeme, v starosti obanuješ, ak mladosť zle stráviš, mladosť radosť, staroba choroba, mladý vojak, starý žobrák, sadaj mladý u starého a nauč sa kumštu jeho, starý ukazuje, aký bol mladý, mladý na roky, starý na rozum, nikto nie je taký starý, aby nechcel žiť ešte rok, nikto nie je taký mladý, aby nemohol umrieť ešte dnes, najpočestnejšia starena je tá, čo bola v mladosti ľahká žena, mladosť nekúpiš, starobu nepredáš, mladá žena, pečená hus a pohár vína - najlepšia to medecína, hriechy mladosti kára boh na staré kosti, ožeň sa mladý, aby sa deti mohli stať tvojimi priateľmi, opatruj česť v mladosti a zdravie v starobe, mladosť je božská nemoc, z ktorej sa každým dňom trochu uzdravujeme, aj kubovi bolo dobre, pokiaľ bol mladý, mladosť - pochabosť, aj keď svet napreduje, mladí vždy musia začať od začiatku, mladosť nie sú roky, ale duševný stav, dieťa a mladí ľudia, ktorí blúdia svojou vlastnou cestou, sú milší ako tí, čo idú správne cudzími cestami, je šťastím spoznať v mladosti prednosti staroby, a takým istým šťastím je v starobe udržať si prednosti mladosti, krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela, mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav, v mladosti každý verí, že svet začal ním, že všetko je tu vlastne kvôli nemu, štyridsať rokov je staroba mladosti, päťdesiatka je zasa mladosť staroby, mladosť by bola krásnym obdobím života, keby prichádzala oveľa neskôr, nie je nijakým umením byť mladým, keď je vám dvadsaťpäť, mladý môže byť každý, dlho však trvá, kým sa k tomu dopracujeme, mladý muž to v živote ďaleko nedotiahne, ak nedostal pár do nosa, starnúť začíname, keď rezignujeme na mladosť, je veľmi kruté a smutné v živote, že čas medzi tým, keď sme veľmi mladí a keď sme veľmi starí, je taký krátky, každá stratená hodina v mladosti je zárodkom nešťastia v budúcnosti, ako mladý som dúfal, že nájdem starca, ktorý sa nechá poučiť, keď budem starý, nájdem - dúfam - mladého človeka a dám sa poučiť, hoci bol mladý, jeho inštinkt mu napovedal, že najlepší luhár je ten, kto nechá najmenšie množstvo klamstva dobehnúť najďalej, niektorých myšlienok podobne ako tetovania z mladosti sa nevieme zbaviť, aj keď sa za ne strašne hanbíme, jarný čas nám predstavuje mladosť, naznačuje nám plody, ktoré môžeme od budúcnosti očakávať, nerozvážnosť patrí k rozpuku mladosti, múdrosť k starobe, roztopašná a výstredná mladosť odovzdáva starobe vysilené telo, sily častejšie ubúdajú vplyvom nerestí z mladosti ako zo staroby, mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet, stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza, staroba je parazit vlastnej mladosti, maliar, ak si chceš zabezpečiť prevládajúce miesto v spoločnosti, musíš jej už vo svojej skorej mladosti uštedriť veľký kopanec do pravej nohy, mladosť je trápny omyl, mužný vek je boj, staroba je ľútosť, kto sa už dobre nepamätá na svoju mladosť, je zlým vychovávateľom, v starobe ešte väčšmi ako po mladosti túžime po túžbach mladosti, načo si robiť život ťažším, ešte viac ako je, treba si ho užívať v mladosti! zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista, človek ostáva mladý pokiaľ sa vie učiť, získavať nové skúsenosti a znášať odlišné názory ostatných, na športe a vôbec na mladosti je najkrajšie to, že je okolo vás toľko tabu, ktoré môžete porušovať, každý, kto sa prestane učiť, je starý, každý, kto sa stále učí, zostáva mladý, najlepšie v živote je zostať mladý, mladí ľudia úprimne vyzdvihujú tých, ktorí ich pochvália, mladosť a krása sú vernými sprievodcami básnikov, na mladosti je krásne to, že môže obdivovať bez toho, aby chápala, v prípade pochybnosti či mladý človek našiel správneho partnera do života, má sa spýtať sám seba, či snáď nechce "vyskočiť" z nejakého vzťahu len preto, že sa bojí záväznosti a uteká pred zodpovednosťou, alebo či snáď nezostáva kŕčovite pri nejakom narušenom vzťahu len preto, lebo sa bojí, že bude musieť niekoľko týždňov alebo mesiacov zostať sám,