Citáty a múdrosti - bohatstvo

Citáty o bohatstve a bohatých, múdrosti o bohatstve a citáty slávnych.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti bohatstvo

pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý, nie to, čo mám, ale to, čo viem, je mojim bohatstvom, hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, človek je bohatý podľa toho, bez koľkých vecí sa dokáže zaobísť, bohatí sa tešia peniazom, chudobný deťom, bohatstvo plodí závisť, chudoba nenávisť, s mocným sa nebor a s bohatým sa nesúď, skôr chudobný udelí ako bohatý, byť najbohatším človekom na cintoríne - to ma nezaujíma, ale ísť večer spať s pocitom, že ste niečo dokázali - to je úžasná vec, ten pocit chcem mať jedným z hlavných dôvodov, prečo ľudia nie sú bohatí je, že sa zvyčajne zaoberajú vecami, ktoré sa pravdepodobne nikdy nestanú ľahko získané neuspokojuje bohaté srdce najväčším bohatstvom je vzdelanie v súčasnej dobe sa najväčší zdroj bohatstva nachádza medzi našimi ušami, v súčasnosti sa bohatstvo nachádza v inteligencii a nie vo fyzickej sile vzdelanie vám zarobí na živobytie, samoštúdium vám prinesie bohatstvo žijeme v období, keď sme zdolali najvyššie hory, ale seba sme premôcť nedokázali, máme vyššie budovy, ale menšiu schopnosť ovládať sa, viac majetku, ale menej šťastia, preplnené mysle, ale prázdne životy, s bohatstvom i rozum prichodí, bohatí by museli jesť peniaze, ale, našťastie, chudobní pre nich dorábajú jedlo, veľký majetok závisí od šťastia, malý od usilovnosti, boháč sa bohatého zastane, chudobného nikto, kto sa opil vínom, vytriezvie, ale kto sa opil bohatstvom, ten nikdy triezvy nebude, bohatý je ten, kto nemá dlhy, a šťastný ten, kto žije bez chorôb, kto má peniaze a nemá deti, nie je naozaj bohatý, kto má deti a nemá peniaze, nie je naozaj chudobný, prežiť život v pokoji je viac ako ho prežiť v bohatstve, budeš bohatý, budeš rohatý, najbohatší človek je ten, ktorý nemá o čo prísť, blázon chodí nahatý, aby umrel bohatý, bohatý lakomec je chudobnejší ako žobrák, i to sa niekedy stáva, že bohatý u chudobného zaklepáva, bohatý je, kedy chce, chudobný, keď môže, spokojný človek je šťastný, aj keď je chudobný, nespokojný človek je smutný, aj keď oplýva bohatstvom, bohatstvo dočasu, chudoba naveky, nie bohatému, ale zdravému je sveta žiť, bohatí ľudia sa tešia peniazmi, chudobní deťmi, radšej kus chleba a šťastie v srdci než bohatstvo so žiaľom v srdci, bohatí majú obrúsky každý deň nové, príslušníci strednej triedy si ich musia po čase prať a ľud nemá žiadne, bohatému netreba rozumu, dobrá povesť je druhý majetok, keď sa povie o niekom, že má viac peňazí ako rozumu, neznamená to vždy, že ide o zvlášť bohatého človeka, bohatý nepotrebuje rozum, kto je do 30-tky nie zdravý, do 40-tky nie múdry, do 50-tky nie bohatý, potom už nebude, bohatého sa bojí aj nešťastie, majetok mizne, umenie zostáva: viac než majetok pre mňa umenie platí, sú slabosti, ktoré sú majetkom len silných, šťastný je človek, ktorý je bez choroby, bohatý je človek, ktorý nemá dlhy, bohatému psovi mačky zajacov lovia, iba ak dávaš, budeš bohatý, kto je v 20-tke nie pekný, v 30-tke nie silný, v 40-tke nie bohatý, v 50-tke nie múdry, ten už takým nikdy nebude, škvrny bohatých ľudí sú zakryté peniazmi, čo tam po bohatstve, keď zdravie nemáme, veľký majetok môže priniesť nešťastie, čo zasa môže odohnať bohatstvo, lepšia cnostná chudoba ako hriešne bohatstvo, čo človeka robí šťastným, robí ho zároveň aj bohatým, kto je do 20-tky nie múdry, do 40-tky nie bohatý, ani nikdy nebude, čo nás po bohatstve, keď zdravia nemáme, dobre bohatému v teple sedieť, ak máš suseda zlého a pritom bohatého, predaj všetko a uteč od neho, bohatému čert deti kolíše, bohatstvo rodičov – skaza deťom, kto je zdravý, je bohatý, i keď o tom nevie, pán boh má rád chudobných, ale pomáha bohatým, dobré meno viac stojí ako všetky bohatstvá, pokiaľ si chudobný, nikto ťa nepozná, ale keď prídeš k bohatstvu, každý sa ti pchá do rodiny, bohatstvo mení mravy, kto nemá bohatých rodičov, môže mať bohaté srdce, dychti po bohatstve a nedostaneš ho, nepachti sa za ním a šťastena ti ho prinesie, bohatým je ten, kto nevie čo je núdza, chudobní majú deti, bohatí dedičov, nakradnutý majetok nebýva požehnaný, bohatému nevrie, chudobnému vykypí, bohatstvo je školou pýchy, krutosti a samoľúbosti, kto nemá dlhy, je bohatý, kto nemá chorobu, je šťastný, bár si je hrbatá, keď je len bohatá, bohatý nemá nikdy dosť, ak nájdeš grajciar a vieš kto ho stratil, vráť ho, lebo to je česť! ak nájdeš 10 grajciarov a vieš kto ich stratil, tak ich nevráť, lebo to je už majetok, bohatým je ten, kto nemá čo stratiť, múdra žena sa vydáva za dobrého muža, hlúpa za muža s majetkom, kapitalizmus má jednu chybu: nerovnomerné rozdelenie bohatstva, socializmus má, naopak, jednu cnosť, rovnomerné rozdelenie biedy, bohatstvo nespočíva v tom, že niečo vlastníme, ale v tom, ako s ním nakladáme, sú na svete veci nepostihnuteľné zákonom, ktoré nám kradnú ten najcennejší majetok: čas, aj sám barbar sa ženám páči, len aby bol bohatý,