Citáty a múdrosti - poctivosť

Poctivé citáty a múdrosti o poctivosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti poctivosť

poctivosť bez vedomostí je bezmocná a nepoužiteľná, vedomosti bez poctivosti sú nebezpečné a strašné, kto má peniaze, má poctivosť, kto raz poctivosť stratí, nikto mu ju nenavráti, s poctivosťou najďalej zájdeš, kto raz poctivosť utratí, tomu sa viac nevráti, staršiemu poctivosť a deťom chleba s maslom, mnoho vraj ”p” kačka mala, len poctivosť jej chybovala, panna na 5p: poctivá, pekná, pracovitá, peňažitá, pobožná, poctivá ako hrach pri ceste, poctivá ako vŕba pri potoku, poctivý ako v siedmom roku kohút, najťažšie nájdeš poctivého nálezcu, poctivou prácou nemožno zbohatnúť, človeka nerobí veľkým majetok či sláva predkov, poctivosť nadanie sú cestou k veľkosti, poctivá je len tá, ktorú nikto nechcel, žena nech nie je poctivá, ale nech tak aj vyzerá, cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí, človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby, má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam, predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát, aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti, keď mali vedomosti, stali sa poctivými, keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi, keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval, a keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť, zariaďte, aby sa poctivosť vyplácala viac než krádež, a nebude krádeží, ak sa prispôsobíme zvyku, budú nás vždy pokladať za poriadnych ľudí, ak niekto robí to, čo iní, hovorí sa o ňom ako o poctivom človeku, poctivosť a jemnosť sú dve cnosti, ktoré je oveľa ľahšie zachovávať, ak nežijeme v biede, ale v ničom nemáme nedostatok, ak si niekto položí poctivo otázku, či by bol ochotný vymazať z prežitého života prežívanie zafarbené utrpením, potom by asi odpovedal záporne, množstvo utrpenia nebolo pre neho nenaplnením, naopak, v utrpení dozrel, ním vyrástol, utrpenie mu dalo viacej, než akýkoľvek iný úspech, žiť poctivo a nepoškvrniť sa zločinom, ten, kto použil svoj čas na vážne a poctivé štúdium, bude mať veľkú zásobu vedomostí, z ktorých môže čerpať podľa potreby v čase potreby, poctivosť je nedostatok schopností živiť sa ako tí ostatní, poznám množstvo ľudí, ktorým nechýba vízia, ale vôľa ju naplniť, veria, že sa môžu zaobísť bez disciplíny a dospieť k svätosti pohodlnou skratkou, často sa ju usilujú dosiahnuť jednoduchým povrchným napodobnením svätcov - odídu do púšte alebo sa stanú tesármi, niektorí sú dokonca presvedčení, že sa takýmto napodobnením skutočne prorokmi a svätcami stali, nedokážu si priznať, že sú ešte stále deťmi, nemôžu sa vyrovnať s tým, že by sa mali vrátiť späť na začiatok a prejsť poctivo celú cestu, slučka - ten najpoctivejší golier, kde nie je ostych ani úcta k právu, poctivosť, spravodlivosť, vernosť, tam je trón vratký, poctivá vec sa nijakých súdov nebojí, príležitosť kazí i poctivého človeka, škodíš poctivému, keď sa ujmeš nehodného, chrabrosti odo mňa sa uč, synu, a poctivej práci, u druhých šťastie hľadaj, poctivosť sa nedá deliť na kúsky, buď je alebo nie je, žiaľ, láska k politike prináša stratu poctivosti, zaujímalo by ma, kedy prestaneme vydávať poctivé knižky a začneme vydávať dobré knižky, šesť poctivých služobníkov mám, tí naučili ma všetkému, čo poznám, hovorím im prečo a kedy a čo, ďalej potom ako a kde a kto, skúsenosťou je overené, otcovia senátori, že vynikajúce zákony a príklady ušľachtilosti poctivých ľudí sa rodia zo zločinov druhých, príčinou chudoby mnohých ľudí je poctivosť, preukázať lotrovi dobrodenie je rovnako nebezpečné ako uškodiť poctivému, potrestaný vinník je výstražný príklad pre darebákov, nevinne obvinený je varovanie pre všetkých poctivých ľudí, pokojnú myseľ nájdeš v úprimnosti a poctivosti, málokomu bola poctivosť drahšia ako peniaze, ja by som rád žil poctivo, keby som nemal rodinu, iba poctivá práca je zdrojom všetkého bohatstva, ak nemá zlodej príležitosť, verí na svoju poctivosť, genetrix virtutum frugalitas, » poctivosť je matkou všetkých cností,