Citáty a múdrosti - príroda

citáty o prírode, múdrosti o prírode a prírodné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti príroda

pokiaľ žiješ v súlade s prírodou, nikdy nebudeš chudobný, pokiaľ žiješ podľa mienky ľudí, nikdy nebudeš bohatý, cesta v lese sa rozdelila - vybral som si menej vychodenú a to spôsobilo všetky rozdiely, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva, kto sa bojí, nech nejde do lesa, láska hory prenáša, pole má oči, les uši, správaj sa všade, ako sa sluší, sľubujete hory-doly a nepodáte pohár vody, ten, kto chce preniesť horu, musí začať prenášaním malých kameňov to nie je hora, nad čím sme zvíťazili, ale my sami zrejme nemám žiaden obrovský talent, avšak železnou disciplínou a vytrvalosťou predbehnem i tých, ktorým talent príroda nadelila, avšak im chýba sebadisciplína muž, ktorý odstraňuje horu, začína odnášaním malých kameňov, žijeme v období, keď sme zdolali najvyššie hory, ale seba sme premôcť nedokázali, máme vyššie budovy, ale menšiu schopnosť ovládať sa, viac majetku, ale menej šťastia, preplnené mysle, ale prázdne životy, čím ďalej do lesa, tam viac dreva, lekár lieči, príroda uzdravuje, samá hora proti sebe sekere porisko dáva, drevo do hory nenos, na toho slovo by mohol hory stavať, vlkovi cestu do hory neukazuj, kto sa bojí vlka, nech nechodí do lesa, keď sa les rúbe, aj triesky lietajú, pes breše a hory sa otriasajú, keď vietor neduje, hora sa nepohne, keď nemáš šťastie na huby, do lesa nechoď, nosiť drevo do lesa, keď nepríde mohamed k hore, musí hora k mohamedovi, vstaň hore, nič nenaležíš! to je len taká prísaha ako: prisahám vrabcu, dubcu i tej dore, čo je v hore, viac hluku narobí jeden padajúci strom, než rastúci les, vajatala hora, porodila myš, netreba zajacovi chrasť ukazovať a vlkovi horu, kto sa bojí, nech nechodí do lesa, sľuboval hory–doly a nepodá pohár vody, aj malý oheň veľký les zapáli, keď nejde hora k mohamedovi, ide mohamed k hore, nevolaj vlka z hory, pre stromy nevidí les, nemáš hory bez doliny, pole má oči, les uši, správaj sa všade ako sa sluší, cudzie vidíš pod horou a svoje nevidíš pod nohou, krm vlka ako chceš, vždy pozerá k lesu, lesom šiel a stromy nevidel, múdry horu láme a hlúpeho hora, kto sa bojí horára, nesmie chodiť do lesa, nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch, hory sú vysoké, ale ľudské nádeje ešte vyššie, ražeň hotový, a zajac v lese, sľubuje ti hory-doly a nepodá pohár vody, do lesa drevo nevoz a do mora vodu nenos, pre samé stromy nevidieť les, jedine príroda vie, čo chce, krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela, kto nič nerobí, má vždy veľa pomáhačov, príroda nepozná prestávky vo svojom vývine a trestá každú nečinnosť, len príroda vie, čo chce,,, nikdy nežartuje a nikdy nerobí chyby, tie robí len človek, príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah, príroda má nespočetné množstvo detí, k nikomu nie je celkom skúpa, ale má svojich miláčikov a k tým sa správa márnotratne a obetavo, tomu, čo je veľké, zaistila svoju ochranu, príroda nám dala dosť sily na to, aby sme ju vedeli správne využiť, šťastný je ten, komu dala príroda pravú podobu, všetko najlepšie som vymyslel a urobil na poliach a v lese, kto prírodu opravdivo miluje, nachádza všade krásu, blahobyt spoločnosti má dva zdroje - prácu a prírodu, národ je okľukou prírody, ako sa dostať k šiestim - siedmim veľkým mužom, kde sa stretne človek a hora, môžu sa diať veľké veci, nadšenie pre prírodu pochádza z neobývateľnosti miest, námaha prechodu cez hory je za nami, pred nami je námaha cesty po rovinách, aká prezieravá bola príroda! ľudský nos bol stvorený tak, aby mohol držať okuliare, keby dákovia nemali vysoké hory, aj oni by stavali pyramídy, keď ťa príroda obdarí silou, odvaha príde sama, kto nepozná hory, žasne nad veľkosťou vŕšku, mnohí zomreli, kým ľudia pochopili, že v lese rastú aj jedovaté huby, ó, príroda! keby si ma stvorila aspoň dubom! ale ty si ma urobila listom, pre nás slnko zapadlo, hory ho vidia i naďalej, príroda je láskavá, necháva nás zostarnúť, aby sme prestali smútiť za životom, táto hora zostane aj po mojej smrti horou, umenie nie je ako chodenie po horách, vyhýbaj sa vyznačeným cestám, vidím hory hrdze, železná doba sa ešte neskončila, začneme pekne od začiatku, príroda to robí každý rok, ak sa necháme viesť prírodou, rozhodne sa nemôžeme mýliť, čo je človeku zo všetkých darov prírody milšie než jeho deti? múdreho činí bohatým sama príroda, nijaké umenie nemôže napodobniť mnohotvárnosť prírody,