Citáty a múdrosti - sebadôvera

citáty a múdrosti o sebadôvere

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti sebadôvera

dôležitý kľúč k úspechu je sebadôvera, dôležitý kľúč k sebadôvere je príprava pokladom dobrých spôsobov je sebadôvera, sebadôvera je prvým tajomstvom úspechu, sebadôvera je základom sebaúcty, v okamihu, keď stratíš sebadôveru, vydávaš pevnosť nepriateľovi, priveľká sebadôvera vedie k veľkej pohrome, sebadôvera je prameňom dôvery k ostatným, čím sú však manažéri mladší, tým viac potrebujú skutočnej sebadôvery, aby dokázali i v krízových situáciách podávať efektívny výkon, vystavte ich nemilosrdným dôsledkom funkcie bez rozmaznávania, no vyhraďte si právo intervenovať, keď sa im situácia evidentne vymyká z rúk, vzdelanie je schopnosť vypočuť si takmer všetko bez toho, aby ste stratili trpezlivosť alebo sebadôveru, si taký mladý, ako tvoja sebadôvera a taký starý ako tvoj strach, si taký mladý ako tvoja nádej a taký starý ako tvoja malovernosť, si taký mladý ako tvoja láska a taký starý ako tvoje sebectvo, keď ideme o niečo žiadať pre niekoho iného, vystupujeme so sebadôverou človeka, ktorý žiada spravodlivosť, avšak keď konáme a hovoríme za seba sami, robíme tak s rozpakmi a hanbou, ako by sme prosili o milosť, človek získava silu, skúsenosť a sebadôveru každým zážitkom, v ktorom sa musí pozrieť strachu do tváre, keď musí urobiť to, čo urobiť nedokáže,