Citáty a múdrosti - školstvo

citáty o škole a školstve, školské múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti školstvo

nebude u nás pokroku v školstve, kým nebudeme mať aspoň niekoľko učiteľov, ktorí zo svojho učiteľovania zbohatli, niektorí žiaci robia naozaj iba to, čo im prikazuje zákon: povinne dochádzajú do školy, školy produkujú ľudí schopných čítať, ale neschopných posúdiť, čo je hodné čítania, s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, neučíme sa pre školu, ale pre život nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu podstatné je, aby sa študenti naučili učiť, získavať informácie, dávať ich do súvislostí a samostatne myslieť, keď vám škola dá toto, dá vám všetko, učenie nie je o mieste, ale o aktivite, ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra, v súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú, na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené, aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú, dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote problémom škôl je, že vám najprv dajú odpoveď a potom otázku, o tom ale život nie je skúsenosť je dobrá škola, len školské poplatky sú veľmi vysoké skúsenosť je drahá škola, ale hlupáci sa z inej učiť nebudú škola produkuje množstvo ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo za prečítanie stojí a čo nie v reálnom svete sú najchytrejší ľudia tí, ktorí robia chyby a učia sa, v škole sú najchytrejší tí, ktorí chyby nerobia v škole som získal viac tým, že som sa díval z okna a fantazíroval, ako naslúchal výkladom zapísali ste sa na denné štúdium školy menom život, každý deň budete mať príležitosť sa niečo naučiť, vyučovanie sa vám bude páčiť alebo ho môžete považovať za zbytočné a hlúpe učíme sa pre život, nie pre školu, škola nie zajac, knižka nie líška, škola svet, psota majster, aký učiteľ, taká škola, v škole života nie sú prázdniny, teľa do školy, vôl zo školy, mlyn a šenk sú čertova škola, bohatstvo je školou pýchy, krutosti a samoľúbosti, koho museli do školy bitkou vyháňať, ten sa stal priateľom a podporovateľom školy keď dorástol, na našich školách niet ani stopy po učení sa mysleniu, skôr ako sa naučíme hrať sa na život, musíme sa naučiť hrať sa na školu, škoda, že v škole života si nemôžeš zopakovať ročník, skúsenosť je dobrá škola, ale školné je príliš vysoké, nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote, škola nie je krčma, aby sme do nej chodili každý deň, zo školy by mal vychádzať mladý človek ako harmonická osobnosť, nie ako špecialista, na chodbe hudobnej školy visel legendárny portrét kapitána nálepku, taký istý sme mávali aj my v triede, nálepka za tých dvadsaťpäť rokov neuveriteľne omladol, povedal mi otec po maturite: z troch vecí, škola, dievčatá a šport, sa dajú súčasne robiť špičkovo len dve, tlač je škola ohlupovania, pretože oslobodzuje od myslenia, skúsenosť má drahú školu, ale hlupáci sa v žiadnej inej nepoučia, škola síce ľudí učí, ako sa má premýšľať, nenaučí ich však samostatne rozmýšľať - na to musí prísť každý sám, škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti, škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody, škola je dielňa ľudskosti, škola života nepozná prázdniny, škola pavúka nie je pre muchu, život je škola, ktorú končia aj negramotní, v škole sa mladí ľudia učia všetko, čo je potrebné, aby sa mohli stať profesormi, škola bez disciplíny ako mlyn bez vody, školu skúseností nikto do konca života nedokáže doštudovať, škola je kolotoč, kde na koni niekedy sedí osol, o tom aký samostatný je muž svedčí okrem iného aj to, že ho najskôr privedú na svet, neskôr zavedú do školy, tam ho vyvedú z mnohých omylov, sem-tam ho niekto podvedie, keď má 18 rokov predvedú ho pred komisiu, ktorá ho odvedie, po vojne ho jeho láska zvedie a navedie na sobáš, v práci s ním prevedú rozhovor a ak sa zle uvedie, vyvodia z toho dôsledky, v rodine to obyčajne nevedie k ničomu dobrému a tak ho súd na koniec rozvedie, po mužoch, ktorí sa neoženia sú pomenované ulice, námestia a školy, po tých čo sa oženia, zasa ich manželky a deti, učte sa pre život, nie pre školu, študenti, v novembri ste sa dali mlátiť, načo školstvo zadarmo, keď sa dá aj platiť, škola je chrámom výchovy, a preto najviac nezbedností narobia deti v škole, skúsenosť je škola, v ktorej sa človek naučí, aký veľký hlupák bol, škola je zodpovedná za zle vychované deti, rodičom patrí zásluha za deti dobre vychované, škola nie je diskotéka, aby sme v nej zostali až do konca, cestovanie je u mladších súčasťou výchovy, u starších súčasťou skúsenosti, ten, kto cestuje do určitej krajiny bez toho, aby mal určité znalosti jej jazyka, ide do školy, a nie na cesty, kto cestuje do nejakej krajiny skôr, ako pozná jej jazyk, ide tu do školy a nie na cestu, žiaci aj učitelia majú školu radi, nech hovoria čokoľvek, lebo sú tam prestávky, život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech, zaveďme na školách hodiny samoliečiteľstva a máme po problémoch so zdravotníctvom, za úspechom na poli literatúry sa musí ísť do školy života, v škole ťa naučia poznávať svet, za školou zistíš, že je iný, škola produkuje množstvo ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlíšiť, čo stojí za prečítanie a čo nie, škola človeku nemôže dať rozum, ale môže mu dať diplom, súkromné internátne stredné školy sú liahne všetkej neresti a nemravnosti, pre milióny mužov a žien bola cirkev vždy nemocnicou pre dušu, školou pre myseľ a bezpečným depozitárom morálnych pojmov, porážka je škola, v ktorej pravda vždy zosilnie, najúčinnejšie by bolo deťom školu zakázať, ktovie, či by naše školstvo nepostavili na nohy dva roky prázdnin, keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak, a že to nejde, chodím do školy ako učiteľ, k inžinierskemu diplomu prišiel údajne chodením na vysokú školu, je dobré stavať kostoly, hovoriť kázne, zakladať misie a školy, ale všetka táto veľká námaha vyjde nazmar, ak zanedbáme najdôležitejšiu zbraň dnešných čias - tlač, je celkom nemožné uveriť, že niekto je génius, ak ste s ním chodili do školy alebo ste dokonca poznali jeho otca, ešte dobre, že existujú deti, bez nich by otcovia nemali komu rozprávať o svojich úspechoch v škole, do školy som nerád chodil, ale musel som, deti posielame do školy, aby sa dozvedeli niečo o živote, a potom im to doma vytĺkame z hlavy, cestujeme preto, lebo aj v škole života je ťažké stále ticho sedieť na jednom mieste, non scholae, sed vitae discimus » neučíme se pre školu, ale pre život,