Citáty a múdrosti - samota

citáty o samote a osamelé múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti samota

lepšia inteligentná samota ako sprostá spoločnosť, samota je pekná vec, keď človek žije sám so sebou v mieri a má čo robiť, všetky trápenia človeka sú odvodené z toho, že nevie pokojne sedieť osamote v izbe, samota je zlý spoločník, telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska, veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky, samota je pekná vec, keď človek žije sám so sebou v mieri a ak má čo robiť, talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života, talent v tichu, ale charakter v búrke života, ak je tvojím sprievodcom šťastie, nájdu sa mnohí priatelia, ak sa odvráti šťastena, zostane ti samota, nechcem ju, chcem, aby ste ma nechali osamote – lekárovi s utišujúcou injekciou, 1934, umierajúci človek je medzi žijúcimi sám, je vôbec veľa osamote, ak sa bojíte samoty, nežeňte sa! ľudia, ktorí žijú osamelí, vždy majú niečo na srdci, čo by radi vyrozprávali, inšpirácia privodí samotu kedykoľvek, nič nemôže vyzerať tak osamelo ako vysoký muž, ktorý kráča po prázdnej ulici, samota neťaží natoľko ako prázdne slová, ak chceš vykonať záslužný čin a získať slávu, bude najlepšie, keď sa uchýliš do samoty, ak človek zostane sám sebou, hrozí mu samota, neutekajte pred láskou, ocitnete sa v náručí samoty, ak sa zblížime s iným človekom, je to nutne spojené s rizikom, že nás opustí a zanechá nás v samote ešte krutejšej ako predtým, sebadisciplína je spoločníčkou samoty, oslňujúca krása slobody nie je v tom, že nás oslobodzuje od niečoho, ale pre niečo, pre to, aby sme milovali a boli milovaní, peklo je samota toho, kto si absurdne chcel postačiť sám, samota nie je javom len kňazského života, aj pri najužšom spojení medzi manželmi nič nemôže zabrániť chvíľam mučivej samoty, je príležitosťou vychutnať, i keď sa pri nej objavia slzy, tajomné prijímanie božej nežnosti, samota spojená s inou samotou ostáva samotou, veľké osobnosti sú vyhnancami do samoty, ak nemôžete zniesť samotu, možno ostatných tiež nudíte, vyjsť na psí tridsiatok, tých, ktorí vyšli na mizinu, obklopuje samota, keď žiješ s ľuďmi, nezabúdaj, čo si poznal v samote, a v samote premýšľaj o tom, čo si poznal v obcovaní s ľuďmi, pravda musí dozrieť v samote, keď budeš osamelý, budeš viac sám sebou, najhoršia samota je zostať bez úprimných priateľov, každá hodina strávená naozaj v samote obsahuje pre človeka výzvu, preto je málo skutočnej samoty, hoci predstierame, že po nej túžime, vyhýbame sa jej a robíme hluk v nás samých, po hýrení sa človek cíti vždy osamelejší a opustenejší, verím v presnosť, aj keď ma to robí veľmi osamelým, vedomie priateľstva nám pomôže prežiť samotu, chorobu i chaos, aj keď nám priateľ nevie pomôcť, stačí, že existuje, priateľstvo sa nezmenšuje vzdialenosťou alebo časom, väzením alebo vojnou, utrpením alebo tichom, to ho ešte upevňuje, práve z toho kvitne, v samote sa nenájde viac, iba to, čo sa do nej vložilo, v samote možno získať všetko, okrem charakteru, v mestách nikto nie je pokojný, ale mnohí sú osamelí, na vidieku sú ľudia pokojní, ale málo je osamelých, v každom z nás je niečo, čo je vždy osamelé - a predsa nikdy nie opustené, samota, aká si zaľudnená! samota lásku skôr roznecuje, než tlmí, samota je vrchol psychohygieny, túto možnosť samoliečby má každý naporúdzi, kto nenájde vzťah k sebe vo chvíľach rozhovoru so sebou, nenájde správny vzťah ani k okoliu a k spoločnosti, samota je najlepšou vychovávateľkou múdrosti, samota dáva pôžitok vlastnému srdcu a láske, kto však chce mať úspech, musí sa tmoliť po svete, samota bolí viac ako zlomená noha, prečo ľudia obyčajne utekajú pred samotou? pretože málo z nich je dobrým spoločníkom sebe samému, potrebujeme spoločnosť samoty, aby sme ťa našli, pane, a aby sme sa pokojne usadili na svojom mieste v tvojom tajomnom tele, pochybnosť je príliš osamelá bolesť nato, aby vedela, že viera je jej sestra dvojča, podstatou sveta je samota, pocit veľkej spriaznenosti a útecha, vie byť záchranným pásom proti samote, otvorte oči a hľadajte, či niekto nepotrebuje trochu času, účasti, trochu spoločnosti, starostlivosti, možno je osamelý, zatrpknutý, chorý, nešikovný, pre každého môžete niečím byť - pre starca i pre dieťa, nenechajte sa zastrašiť, keď musíte čakať alebo experimentovať, buďte pripravení aj na sklamania, ukážte sa ľuďom ako človek, osamelý strom rýchlejšie vietor vyvráti aj s koreňom, najosamelejší bežec na dlhých tratiach je ten, ktorého naháňajú, muži sa ženia, aby unikli samote a vstupujú do klubov, aby unikli manželke, muž sa narodí osamelý, žije osamelo a zomiera osamelý, mlčanie, samota, oddych a vyčkávanie - to sú cesty do vnútra,,, stálym rozprávaním a hlukom je človek vytlačený sám zo seba, jeho vnútorný poriadok sa rozpadá, tak stráca aj pravé slová, mlčanie patrí k reči ako vdych a výdych, až mlčanie a slovo tvoria jeden celok, mám rád samotu - som väčšmi zvyknutý na svoje vlastné chyby než na cudzie, len v samote zjaví sa mi občas podstatné a tu dospievam k istej hlbokej kontinuite, len málokto z nás je schopný prejsť celú cestu osamote, každý občas niekoho potrebuje, láska je akýmsi sviatkom samoty dvoch ľudí, kto chce kráčať príliš vpredu, musí počítať s tým, že bude kráčať osamelý, kniha je záchranné koleso samoty, každé ozajstné umelecké dielo pripomína anjela lásky, ktorý osamelý putuje pekelnou krajinou, je nemožné myslieť osamote: myšlienky ostatných nás poúčajú o našej myšlienke, je lepšie spolu mlčať, ako osamote hocako múdro rozprávať, je ľahšie tlačiť balvan samoty bez koňa do svahu ako milovať toho kto zradil, darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty, človek je osamelý aj medzi ľuďmi ak pracujeme len preto, aby sme získali hmotné bohatstvo, staviame si väzenie, zatvárame sa do samoty s mincou z popola, za ktorú si nemôžeme kúpiť nič, pre čo sa oddá žiť, ak niekomu venujete čas, dávate mu viac, ako drahý dar, najmä ak sa cíti byť osamelý, beata solitudo, sola beatitudo, » blažená samota, jediná blaženosť,