Citáty a múdrosti - efektivita

Múdrosti a citáty a efektivite a produktivite

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti efektivita

manažovanie času je nezmysel, čas totiž nemôžete zmenežovať, iba vaše správanie, kríza je produktívny stav, človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy, keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul, keď zistíte, že ste v jame, prestaňte kopať, ak si nie ste istí, prečo niečo robíte, nikdy to nebude robiť dostatočne, tí, čo najhoršie nakladajú s časom, sa najviac sťažujú, že ho majú málo, aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, všetci máme chvíle, keď rozmýšľame efektívnejšie a chvíle, kedy by sme nemali rozmýšľať vôbec, tajomstvo úspechu je začať konať, tajomstvo začiatku konania je rozdeliť si svoje veľké neprekonateľné úlohy na malá a zvládnuteľné a potom začať s prvou z nich, človek má vždy viac práce, ako sa dá stihnúť, treba akurát dobrý pocit z výberu správnych činností, ak ťa inšpiruje niečo veľké, nejaký mimoriadny cieľ, všetky tvoje myšlienky prekročia vlastný tieň, tvoja myseľ presiahne svoje obmedzenia, tvoje vedomie sa rozvinie do všetkých strán a ty sa ocitneš v novom, kúzelnom svete, skryté sily, vlohy a nadanie ožijú, objavíš svoje nové ja, ktoré je omnoho väčšie, ako si kedy sníval, som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy, ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily, a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť, kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme vôľu víťaziť, víťazstvo je naše, dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším znakom dobre usporiadanej mysle, kľúčové nie je určiť prioritu tomu, čo je naplánované, ale naplánovať svoje priority, najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život, buďte vytrvalí! tvrdohlavosť vie byť nezvyčajne účinná nikdy nezmeníte svoj život, kým nezmeníte niečo, čo robíte denne, strach je iba taký účinný ako nám dovolí naša myseľ, keď voz namastíš tak, akoby si tretieho koňa pripriahol, básnik robí to isté čo hracie sa dieťa, vytvára fantastický svet, ktorý berie veľmi vážne, tj, investuje do neho veľké efektívne kvanta, ale zároveň ho ostro odlišuje od skutočnosti, kríza je produktívny stav, človek z nej musí však odstrániť príchuť katastrofy, najúčinnejšia pohonná látka je náročný šéf, televízor je najúčinnejší antikoncepčný prostriedok, úprimný kompliment je jeden z najefektívnejších nástrojov, čo sa týka motivácie a schopnosti učiť sa, čím sú však manažéri mladší, tým viac potrebujú skutočnej sebadôvery, aby dokázali i v krízových situáciách podávať efektívny výkon, vystavte ich nemilosrdným dôsledkom funkcie bez rozmaznávania, no vyhraďte si právo intervenovať, keď sa im situácia evidentne vymyká z rúk, ľudia dôverujú viac očiam, než ušiam, z toho vyplýva, že je dlhá cesta poučovania, krátka a účinná príkladmi, cesta poučovania je dlhá, cesta príkladov krátka a účinná, najúčinnejším liekom proti hnevu je čas, správne slovo môže byť veľmi účinné, no nijaké slovo nie je také účinné ako mlčanie v pravej chvíli, maugham sa zasmeje a potom mi dáva najcennejšiu radu, akú môže mladý autor dostať: "na konci opytovacej vety dávajte vždy otáznik, neverili by ste, aké je to účinné," veľké organizácie nemôžu byť pružné, veľká organizácia je efektívna skôr svojou hmotou ako svojou agilnosťou, blchy dokážu skákať niekoľkonásobne vyššie ako je ich vlastná výška, ale slon nie, veda je účinná protilátka proti jedu nekritického nadšenia a povier, úctivosť a skromnosť sú tie najúčinnejšie zbrane v každej obrane, svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia, a svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ, je prirodzené, že bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu, a je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová, tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať, premýšľať a byť činný, premýšľať a priviesť k činnosti, toto je východiskový bod všetkej produktívnej výchovy, predvídaj to najhoršie, bude to každopádne účinné cvičenie, poriadok zabezpečuje pokojný, plnší a užitočnejší život, čím viac dobrých návykov si vypestujeme, tým efektívnejší budeme, nemusíme stále uvažovať nad maličkosťami, myseľ a srdce sa otvoria novým podnetom, najúčinnejším prostriedkom proti mučivým myšlienkam je roztržitosť - privádza k nemysleniu, najúčinnejším liekom proti bolesti z nešťastnej lásky je buď iná láska, alebo aspoň o dve čísla menšie topánky, najúčinnejšia odtučňovacia diéta: diery v ementálu, najúčinnejší spôsob, ako to urobiť, je urobiť to, najúčinnejší prostriedok, ako zostať vo forme, je náročný milenec, existuje iba jeden účinný liek: usporiadať život tak, aby sme nikdy nepotrebovali lieky, dobročinnosť je tá najúčinnejšia modlitba, pretože je najnezištnejšia, čas je husté sito, lebo činnosť je často menej účinná ako nečinnosť, plody hyperaktívnych ľudí zaniknú za desaťročia, kým plody zdanlivo nečinných umelcov pretrvajú veky,