Citáty a múdrosti - sľuby

citáty o sľuboch, sľúbené múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti sľuby

sľubujete hory-doly a nepodáte pohár vody, kto veľa sľubuje, málo má, keď verbujú, sľubujú, najlacnejšie veci na svete sú sľuby, buď pravdivý i k dieťaťu, splň čo mu sľubuješ, inak ho naučíš lží, nie je tak ľahko s liekmi ako sľubuje reklama, pán boh jednému dal a druhému sľúbil, kto sa topí, sľubuje sekeru, no keď sa zachráni, nedá ani porisko, sľuboval kozu zo zlatými rohami, sľubmi sa mešec nenaplní, sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú, sľuby, sľuby ako na pni huby, keď sčervivejú, všetky odpadajú, kto mnoho sľubuje, málo splní, sľuboval hory–doly a nepodá pohár vody, panské sľuby – prázdne hlúby, dosť je sľúbiť, načo ešte i dať? slzy, sľuby, slová, a môžeme začať znova, psovi keď spí, cigáňovi keď sľubuje a žene keď plače, never! sľúbiť je pánsky, nesplniť cigánsky, sľubuje ako dudok: bude, bude! kto mnoho sľubuje, od toho veľa nečakaj, sľubuje ti hory-doly a nepodá pohár vody, môžem sľúbiť, že budem úprimný, ale nikdy, že budem nestranný, zákonodarcovia a revolucionári, ktorí sľubujú zároveň rovnosť a slobodu, sú fantasti alebo šarlatáni, človeka možno definovať schopnosťou sľubovať, na sľuby môže byť bohatý kdekto, ženy váhajú večer a sľubujú ráno, muži to robia opačne, podprsenka: často sľubuje viac, ako drží, kto raz zradil, márne sľubuje vernosť, ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým, mnohé dobrá sľubujú roky budúce a mnohé unášajú so sebou roky minulé, veľa sľubov oslabuje dôveru, ak sa na vincenta vtáča z koľaje napije, ten rok mnoho vína sľubuje, keď sa na vincenta vtáča z koľaje napije, tento rok mnoho vína sľubuje, keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína, na veľký piatok ak poprší, to nám požehnaný dobrý rok sľubuje, teplý dážď v apríli vzácnejší nad mannu, sľubuje žeň dobrú, jeseň požehnanú, keď je teplé, jasné nebo na vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie, v máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena, vavro, bartolomej dobre prorokujú, keď sú jasní, peknú jeseň, peknú jeseň nám sľubujú, jasný deň na nebovzatia panny márie sľubuje peknú jeseň, pekná chvíľa na štefana kráľa sľubuje radostné oberačky, obaja škodia sami sebe: ten, kto príliš veľa sľubuje, aj ten, kto príliš veľa očakáva, mníšky zložili prísny sľub cudnosti, ale okrem toho majú na oknách pevné mreže, profesionál spravidla nič nesľubuje, pokiaľ na sto percent nevie, že splnenie sľubu už záleží len na jeho vôli či rozhodnutí, vie mlčať o veciach a nepodlieha pokušeniu popularity, múdry politik nikdy nedrží dané slovo, pokiaľ by mu mal byť vlastný sľub na škodu, alebo keď pominú okolnosti, za ktorých svoje slovo dal, sľubovať hory-doly a predávať dym, politici sú nepolepšiteľní, stále sľubujú, že bude dobre, sľubovali mi plnú sýpku, ale mlátili pritom iba prázdnu slamu, sľubovali mu, že ho vytiahnu hore, ale naletel im, sľubovali nám sladučkú dužinu, úžinu? úžinu? úžinu? sľuby sa sľubujú, poslanci sa radujú, božie prejavy nežnosti sa nedostávajú iba tým, čo urobili sľub čistoty, prichádzajú tisícorakými spôsobmi k tomu, kto sa dokonale úprimne púšťa do hľadania, nikto si nemá nič sľubovať od budúcnosti, my muži v sľuboch veľkí sme a v láske často malí, všetky náboženstvá sľubujú odmenu za vynikajúcu vôľu a dobré srdce, avšak žiadnu odmenu za vynikajúcu hlavu alebo chápanie, vláda sľubuje, občan bieduje, voľby: prechod od sľubov k válovom, všetky revolúcie neustále povzbudzujú zlé charaktery a potenciálnych zločincov, zradcovia odhodia masky, nemôžu sa zdržať uprostred všeobecného zmätku, ktorý sľubuje ľahkú korisť, všade rozmiestňujte svojich pracovníkov, buďte veľkorysí v sľuboch a daroch, kupujte správy a získavajte komplicov, voľte toho, kto najmenej sľubuje, budete tak najmenej sklamaní, viera dáva prostredníctvom samej seba to, čo sľubuje, včerajšej móde sa vysmievame, ale za predvčerajšiu módu sa nadchýname, keď sľubuje stať sa módou zajtrajška, treba dodržať sľuby, ktoré sme nedali, tí, ktorí sľubujú na zemi raj, vytvárajú vždy peklo, tí, čo sľubujú krajšie zajtrajšky, zakaždým dodržia len škaredé dnešky, sľuby sa kompenzujú výhovorkami, sľuby dané v búrkach sa zabudnú v bezvetrí, sľubujeme podľa svojich nádejí a plníme podľa svojho strachu, sľubuj len nemožné veci nebudeš si robiť výčitky! sľúbim ti vernosť až po hrob, ale hrob musí byť blízko a pokušenie ďaleko, sľub politika je ako hot dôg: včerajší rožok plnený zajtrajším párkom, skúsení politici sľubujú v predvolebnej kampani iba to, čo aj ináč nemusia splniť, sám si niečo sľúbiť a nedodržať to, je najkratšia cesta k bezcharakternosti, ružová budúcnosť sa najlepšie sľubuje farboslepým, nikdy sa nespoliehaj na splnenie sľubov daných inými, ani nečakaj od nich žiadne prejavy lásky, vyhneš sa tak väčšine citových zranení, nijaké sľuby sa nedodržiavajú ťažšie a oneskorenejšie ako tie, pri ktorých nie je stanovený termín, nie sme takí ľahkoverní, aby sme verili v posmrtný život, veríme len v predvolebné sľuby, nezaťažujte lásku ešte i sľubmi vernosti! je toho až príliš, ak je zaťažená už len sľubmi trvania, nesľubuj nič, čo by si za rok nemohol sľúbiť znovu,