Citáty a múdrosti - vina

citáty o vine, múdrosti vinných

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti vina

ľudia vždy zvaľujú vinu na okolnosti za to, kým sú, neverím na okolnosti, ľudia, ktorým sa na tomto svete darí, vstanú a hľadajú okolnosti, aké chcú a ak ich nenachádzajú, vytvoria si ich, komu dáme vinu, tomu dáme moc, prvá vina odpustená, druhá hrešená, tretia bitá, ak si myslíte, že všetko vo vašom živote je vina niekoho iného, budete veľa trpieť vinu nenesie víno, no tí, čo ho pili, klinec je na vine, že sa stratila podkova, keď ráno vstaneš, poďakuj za ranné svetlo, za svoj život a svoju silu, ak nenájdeš dôvod na vďaku, vina je v tebe samotnom, nikto neprítomný nie je bez viny, nikto prítomný bez ospravedlnenia, ten, kto je svedkom zlého činu a ani nezdvihne ruku, aby mu zabránil, je rovnako vinný ako ten, kto zlo pácha, kto začína, ten je vina, keď vinní hľadajú vinných, musí sa mať na pozore nevinný, klebetník má vinu, že preň ľudia neraz hynú, vinný sa bojí zákona, nevinný osudu, odňatý môže byť trest, ale vina zostáva naďalej, ťažko je neprezradiť vinu výrazom tváre, človek nie je úplne vinný, lebo nezapočal dejiny, ale nie je ani celkom bez viny, pretože v nich pokračuje, kto spáchal vinu, musí hľadať možnosť vyznania viny, niet väčšieho zla, ako je vina, treba sa vyvarovať toho, aby bol trest väčší ako vina, keď šíp nezasiahne cieľ, strelec z toho viní samého seba a nie iného, tak koná aj múdry človek, praobyvateľom európy je nesporne vinná réva, nedôvera môže byť trest, ale vina zostáva naďalej, to je vina osudu! v prípade, kedy konkrétne povolanie neprináša žiadny pocit naplnenia, je vina v človeku a nie v povolaní, zdanlivo negatívne stránky ľudskej existencie, predovšetkým triáda, v ktorej sa spájajú utrpenie, vina a smrť, môžu byť premenené tiež v niečo pozitívne, vo výkon, no len vtedy, keď sa k nim pristúpi so správnym postojom a zameraním, neprítomní nie sú nikdy bez viny, ani prítomní bez ospravedlnenia, vinu vzápätí stíha trest, za vinu predkov pykajú potomkovia, keď sa kniha zrazí s hlavou a zaduní to, je to vždy vina knihy? na vine je obeť, prečo sa obšmieta okolo miesta zločinu? vyrovnať sa s vinou nemôže znamenať nič iné, ako pozrieť sa pravde do očí, neviem po anglicky, ale nezvaľujem za to vinu na iných, hádky by netrvali dlho, keby bola vina len na jednej strane, nevďačníkom je ten, kto má na svojej nevďačnosti menšiu vinu ako jeho dobrodinec, v živote ženy neexistuje hlbšie poníženie, ako to, že sa prechodne oddala mužovi, ktorý takej lásky nie je hoden, pravá žena takúto vinu nikdy nedopustí ani sebe, ani vinníkovi, poznanie viny je začiatkom záchrany, dvojnásobne je vinný, kto sa za svoje previnenie nehanbí, kto sa vyhýba súdu, priznáva sa k vine, niekto dokáže nájsť vinu aj na nevinnom, ťažká vec: na nevinnom nájsť vinu, nemohli ho uznať vinným, mal vysoké konto, keď sa dvaja ľudia nezhodnú, na vine sú vždy obaja, vina muža na nešťastnom manželstve je relatívna, ženy absolútna, aký je človek: nadáva na svoje topánky, a pritom je vinná jeho noha, len málokto dokáže zvážiť vinu blížneho bez toho, že by misku váh nepritlačil prstom, za každé bezprávie nesú vinu tí, ktorí sa ho dopustili, ale aj tí, ktorí mu nezabránili, vyrovnať sa s vinou nemôže znamenať nič iné, ako pozrieť sa pravde do očí, vyrovnanie bremien: jeden vezme na seba vinu, druhý trest, vo víne niet zločinu, no vina je v pijanovi, v živote každého človeka, ktorý sa dopustil zločinu, príde okamih, keď mu priznanie sa k vine zabezpečí zhovievavosť, i keď ho to viny nezbaví, v láske je vina vždy spoločná, to, že viete, na koho zvalíte vinu, problém nevyrieši, ale človeku to náramne pomôže, ten, kto vedel o zlých úmysloch páchateľa zlých skutkov a nezadržal ho, hoci to bolo v jeho silách, je takisto vinný, ako ten, kto sa dopustil zlého skutku, ten, kto druhých viní z hanebnosti, má byť sám bez poškvrny, svätých treba vždy považovať za vinných dovtedy, kým sa nedokáže ich nevina, samotná žiadostivosť nie je hriechom, no je dôsledkom prvotného hriechu a príčinou konkrétnych hriechov, je to prirodzený sklon k hriechu, nie je však osobným previnením, žiadostivosť ma nerobí vinným, ale robí ma zraniteľným voči pokušeniam, radšej nech uniknú trestu desiati vinní, ako by mal trpieť jeden nevinný, pripísal jej za vinu, že miluje už inú, pocit viny v človeku prebúdza diabolskú predstavivosť, občas sa môžeme stať smiešnymi bez toho, aby sme mali na tom čo aj najmenšiu vinu, niekedy má trest za následok vinu, nič tak neobmäkčí srdce ako vedomie vlastnej viny a nič tak srdce nezatvrdí ako vedomie, že máme pravdu, nebráň sa trpieť za cudziu vinu snáď je menšia ako tvoja vlastná, na vine je vždy niekto druhý, na odhalení tajomstva má vinu vždy ten, kto ho niekomu zveril, len dve veci si môže človek vyvoliť - obetu alebo vinu, keď sa svet a vlastná hlava nehodia k sebe, nesmieme za to dávať vinu vždy svetu, keď ráno vstaneš, poďakuj za svetlo, za svoj život a silu, poďakuj za jedlo a za radosť zo života, ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe, každý človek má snahu vidieť sám seba v krajšom svetle a viniť svoj osud za nepriaznivé okolnosti, hlúposť je zločin bez pocitu viny, funkciou žien je vytvárať pocity viny v nás mužoch, ony sú fort knox viny, človek môže zlyhať mnohokrát, ale nie je neúspešný dovtedy, kým za to nezačne dávať vinu niekomu inému, celkom nevinní mávajú pocit viny, tí ostatní majú len výčitky, skutoční zločinci žijú mimo tejto oblasti, aké je ťažké, keď máme na seba vziať cudziu vinu, ale len takto možno vykúpiť svet, takto sa zachraňujú duše: skrze utrpenie a obety iných, ak vás tlačí topánka, na vine môže byť aj noha, geminat paccatum quem delicti non pudet » dvojnásobne je vinný, kto sa za svoje previnenie nehanbí,