Citáty a múdrosti - výchova

citáty o výchove a múdrosti o vychovávaní

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti výchova

nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať seba pred deťmi, učiť možno slovami, vychovávať len príkladom,  dobré deti sa vychovávajú samé, vychovať dieťa znamená vychovávať seba, aby ste pochopili lásku svojich rodičov, musíte sami vychovávať deti, výchova je dôležitejšia ako pôvod, kto si prvé dieťa dobre vychováva, ten už aj ostatným poklad zanecháva, lepšie deti nemať ako zle vychovávať, deti milujú toho, kto ich miluje, a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove, deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle, musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať na pokoji, každý človek je do tej miery obmedzený, že chce druhého vychovávať na svoj obraz, nemôžeme deti tvárniť podľa svojej vôle, ale musíme ich milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať na pokoji, považujem tézu o tom, že telesná výchova je predpokladom duchovnej tvorby, za nie veľmi šťastnú, existuje, navzdory všetkým učiteľom telocviku, úctyhodné množstvo produktov ducha, ktoré vytvorili chorľaví ľudia, tešil by som sa, keby sa deti vychovávali tak, že ak niečo nemajú rady, nemajú hovoriť, že to majú rady len preto, že to takto počujú od iných, každú chvíľu v sebe zacítim zviera, spútané opratami výchovy, výchova: keď dáš niekomu život, daj mu aj návod na použitie, výchova, ktorú dáva nežná a cnostná matka, má na našu budúcnosť práve taký vplyv, ako skvelé prirodzené vlohy, veľa ľudí má dobrú výchovu a vie, že sa nepatrí hovoriť s plnými ústami, ak to ale niekto robí s prázdnou hlavou, nemajú nijaké námietky, v malom svete, v ktorom deti majú svoju existenciu, nech ich vychováva ktokoľvek, nič sa nevníma tak jemne a nič sa nepociťuje tak jemne ako nespravodlivosť, nežiadajme od žien úprimnosť, pokiaľ ich vychovávame k tomu, že ich najdôležitejšou úlohou je, aby sa páčili, výchova, ktorá nepestuje vôľu, kazí dušu, človek sa môže stať človekom iba výchovou, chyby prvej výchovy nás prevádzajú cez celý život, preto najprednejšia stráž ľudského pokolenia je v kolíske, ak máme deti vychovávať, je potrebné, aby sme sa aj my stali deťmi, výchova je ako rezanie a brúsenie diamantu, účelom výchovy je spraviť jednotlivca pokiaľ možno spôsobilým založiť najprv vlastné šťastie a potom šťastie bytostí iných, celá naša výchova zvyčajne spočíva v tom, že deti karháme za priestupky malé a že ich trápime za činy ľahostajné, ktoré nemajú ani význam, ani následky, keď deti dobre vychovávame, musíme sa zmieriť s tým, že sa bez nás zaobídu, každý otec vie, ako by vychovával susedovo dieťa, vladár by mal byť dobrým pastierom ľudského stáda, ktoré na rozdiel od skutočného treba viesť nie násilím, ale presvedčovaním a výchovou, kým rodičia tvrdili, že idú leninskou cestou, ich deti vychovávala ulica, ani chudoba, ani práca, ani ľudské zretele nezbavujú otca povinnosti deti živiť a vychovávať, veľmi kladieme dôraz na slová, naša uhovorená výchova vychováva uhovorených ľudí, výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali, výchova nie je nič iné, ako návyk, kým som sa neoženil, mal som šesť teórií o výchove detí, teraz mám šesť detí a nijakú teóriu, nič neurobí človeka takým prchkým, ako rozmaznaná výchova, koho neudrie slovo, toho neudrie ani výchova, dobrá výchova spočíva v tom, že nedávame najavo, čo všetko si myslíme o sebe a akú nízku mienku máme o iných, škola je chrámom výchovy, a preto najviac nezbedností narobia deti v škole, výchova odkrýva schopnosti, ale nevytvára ich, prvou z ľudských vecí je výchova, lebo ak začne niekto správne nejakú vec, hocijakú, je pravdepodobné, že ju aj správne skončí, lebo aké semeno kto zaseje do zeme, takú tiež treba očakávať žatvu, telesná výchova má predchádzať rozumovú výchovu, tí, ktorí vychovávajú deti, by mali byť viac ctení ako tí, ktorí ich splodili, lebo rodičia im dali len život, vychovávatelia ich naučili umeniu žiť, cestovanie je u mladších súčasťou výchovy, u starších súčasťou skúsenosti, ten, kto cestuje do určitej krajiny bez toho, aby mal určité znalosti jej jazyka, ide do školy, a nie na cesty, cestovanie v mladosti je súčasťou výchovy, v starobe súčasťou skúsenosti, muž tvorí a vychováva svet, muža však vychováva žena, žiť istý čas v blízkosti velikánov ducha je najlepší spôsob výchovy, základom každého štátu je výchova jeho mládeže, základným cieľom výchovy je predovšetkým formovať človeka, oveľa viac je však dynamicky ho viesť k tomu, aby sa formoval sám a aby sa stal človekom, vychovávať je ťažké, biť je ľahké, výchova znamená príkladný život, všetko ostatné je drezúra, výchova má byť láskavá a prísna, nie studená a ľahostajná, výchova je vec rodinná, z rodiny vychádza a do nej sa spravidla vracia, výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil! výchova je príklad a láska, nič iné, výchova je najväčší a najťažší problém, ktorý možno človeku dať, výčitku si zaslúžia rodičia, ktorí nechcú prospieť deťom prísnou výchovou, vo výchove nieto maličkostí, úlohou výchovy je prebudiť v človeku génia, udržať si dôveru detí pri všetkom odstraňovaní v nich zakoreneného, iste v tom je hlavné umenie zdarnej výchovy, učiť možno slovami, ale vychovávať len príkladom, účelom všetkej výchovy je prebudiť génia v človeku, tí, čo vychovávajú deti, im obyčajne neprepáčia nič a sami sebe prepáčia všetko, rodinná výchova mládeže je základom ľudského blaha, rodičia najťažšie odpúšťajú svojim deťom tie chyby, ktoré im vštepili výchovou, pripraviť nás na dokonalý život je úloha, ktorú má vykonať výchova, priateľstvo je dôležité pre každého, vychováva mládež a podporuje dospievanie na muža, vzpruží nešťastníka a zachováva spojenie starca so životom, pri výchove treba niečo vyniesť z človeka von, a nie dať do neho, premýšľať a byť činný, premýšľať a priviesť k činnosti, toto je východiskový bod všetkej produktívnej výchovy, poriadok je základom výchovy, niekedy mám chuť kričať, ale bráni mi v tom slušná výchova, naničhodníci sa vždy skrývajú za dobrú výchovu svojich protivníkov, ľud potrebuje chlieb a výchovu, lepšia je istá výchova, ako neistá nádej, kto vychováva, je väčšmi otcom ako ten, kto priviedol na svet, keď deti dobre vychovávame, musíme sa zmieriť s tým, že sa bez nás zaobídu, je známe, že tvorivé mysle prežili akýkoľvek druh zlej výchovy, existujú rodičia, ktorí sa pomstia na svojich deťoch za to, že ich od počiatku zle vychovávali, existuje krásna staromódna myšlienka, že prednosť majú tí druhí, až potom ideš ty, bola to jediná morálna zásada, podľa ktorej ma vychovávali, na druhých záleží viac než na tebe, tak sa nerozčuľuj, drahá,